Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή της θερμικής εκρόφησης με χρήση μικροκυμάτων στην επεξεργασία ρυπασμένων εδαφών με πετρελαιοειδή

Samothraki Evangelia

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/3FC07CB3-981C-4443-8A8D-F7286FD526DC-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69421-
Γλώσσαel-
Μέγεθος2,22 megabytesel
Μέγεθος75 σελίδεςel
ΤίτλοςΕφαρμογή της θερμικής εκρόφησης με χρήση μικροκυμάτων στην επεξεργασία ρυπασμένων εδαφών με πετρελαιοειδήel
ΤίτλοςApplying thermal desorption using microwaves in the treatment of soils contaminated with petroleum productsen
ΔημιουργόςSamothraki Evangeliaen
ΔημιουργόςΣαμοθρακη Ευαγγελιαel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Gidarakos Evaggelosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Γιδαρακος Ευαγγελοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Diamantopoulos Evaggelosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Διαμαντοπουλος Ευαγγελοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Aivalioti Mariaen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Αϊβαλιωτη Μαριαel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠεριγραφήΔιπλωματική Εργασία που πραγματοποιήθηκε στη σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, με θέμα την εφαρμογή της θερμικής εκρόφησης με χρήση ακτινοβολίας μικροκυμάτων σε ρυπασμένο έδαφος.el
ΠερίληψηΗ εκτεταμένη χρήση του πετρελαίου αλλά και των προϊόντων αυτού, η παρουσία διαφόρων ρύπων στο έδαφος, όπως οι ολικοί πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες (TPH) και οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs), καθίσταται ένα σύνηθες φαινόμενο στη σύγχρονη εποχή. Οι κύριες πηγές των πετρελαϊκών υδρογονανθράκων, είναι τυχόν διαρροές και ατυχήματα, κατά τη μεταφορά ή/και την αποθήκευση καυσίμων και άλλων προϊόντων πετρελαίου. Για το λόγο αυτό, έχει επιτευχθεί η ανάπτυξη διαφόρων μεθόδων εξυγίανσης και αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών από πετρελαϊκούς ρύπους. Η παρούσα διπλωματική εργασία, εκπονήθηκε στα πλαίσια προσπάθειας εξυγίανσης ρυπασμένου από πετρελαιοειδή εδάφους, το οποίο προήλθε από την περιοχή ενός διυλιστηρίου. Στο αρχικό στάδιο, έγινε χαρακτηρισμός του υπό μελέτη δείγματος, σχετικά με την περιεχόμενη υγρασία, τα χημικά στοιχεία, τις ορυκτολογικές του φάσεις και τη θερμοβαρυτομετρική ανάλυση. Επ’ ακολούθως, εφαρμόστηκε η μέθοδος της θερμικής εκρόφησης με χρήση τροποποιημένου οικιακού φούρνου μικροκυμάτων, σε ρυθμιζόμενη ισχύ 450 και 800 W, αλλά και επιλεγόμενους χρόνους εκρόφησης, με σκοπό την απομάκρυνση των οργανικών ρύπων. Τέλος, ακολούθησε ο προσδιορισμός των ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων που απομακρύνθηκαν, καθώς και η ποιοτική προσέγγιση των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, κάνοντας χρήση κατάλληλων μεθόδων. Η επεξεργασία με μικροκύματα κρίθηκε αποτελεσματική, για την επεξεργασία ρυπασμένου δείγματος σε μικρούς χρόνους εκρόφησης. Συγκεκριμένα, η μέθοδος κατέδειξε απόδοση απομάκρυνσης των TPH έως και 99 %. Ως σημαντικότερη λειτουργική παράμετρος για την ικανοποιητική απομάκρυνση των πετρελαϊκών ρύπων κρίθηκε ο χρόνος επεξεργασίας. Αντιθέτως, οι μεταβολές τόσο της εφαρμοσμένης ισχύος, όσο και της ποσότητας του ρυπασμένου δείγματος που εξετάστηκαν δεν επέφεραν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην αποτελεσματικότητα της διεργασίας. Τα βαριά μοριακού βάρους (HMW) PAHs, παρουσίασαν υψηλά ποσοστά απομάκρυνσης από την αρχή ήδη της εφαρμογής. Από περιβαλλοντικής άποψης, κρίθηκε ως ιδανική ισχύς λειτουργίας τα 450 W. el
ΠερίληψηThe extended use of petroleum and its products, the exposure of different pollutants in the ground, such as the Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) and the Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), become a common phenomenon in modern times. The main sources of Petroleum Hydrocarbons are any leaks and accidents, the transference or the retention of fuels and other petroleum products. Therefore, the developments in several methods of remediation of pollutant soils by petroleum have been accomplished. This diploma thesis was developed in the context of an effort to rehabilitate oil-contaminated soil, which originated from an Industrial area. At the initial stage, the studied sample was characterized as, the moisture content, the chemical elements, the mineralogical phases and the thermogravimetric analysis. Subsequently, the thermal desorption method was applied using a modified household microwave at an adjustable power of 450 and 800 W, and selected desorption times in order to remove the contained water and organic pollutants. Finally, the determination of total petroleum hydrocarbon released as well as the qualitative approach of polycyclic aromatic hydrocarbons by using appropriate methods. Microwave processing was judged effective to treat contaminated samples at short desorption times. Specifically, the method demonstrated a TPH removal efficiency of up to 99 %. Processing time was the most important functional parameter for satisfactory removal of petroleum pollutants. On the contrary, variations in both the applied power and the quantity of the contaminated sample tested did not bring about significant variations in the efficiency of the process. Heavy molecular weight (HMW) PAHs showed high rates of removal from the start of the application. From an environmental point of view, the ideal power output was 450 W. en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en
Ημερομηνία2017-09-29-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2017-
Θεματική ΚατηγορίαPAHsen
Θεματική ΚατηγορίαTPHen
Θεματική ΚατηγορίαΡύπανση εδάφους--Πετρελαιοειδήel
Θεματική ΚατηγορίαΜικροκύματαel
Θεματική ΚατηγορίαΘερμική εκρόφησηel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΕυαγγελία Σαμοθράκη, "Εφαρμογή της θερμικής εκρόφησης με χρήση μικροκυμάτων στην επεξεργασία ρυπασμένων εδαφών με πετρελαιοειδή", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017el
Βιβλιογραφική ΑναφοράEvangelia Samothraki, "Applying thermal desorption using microwaves in the treatment of soils contaminated with petroleum products", Diploma Work, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2017en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά