Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολλαπλή παρακολούθηση κινήσεων αλληλοεπιδρώντας με τρισδιάστατους χαρακτήρες για εμβυθισμένες εκπαιδευτικές εφαρμογές σε εικονική πραγματικότητα

Kirakosian Salva

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B186E900-26BB-462F-B628-78A19A61F0B2
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σάλβα Κιρακοσιάν, "Πολλαπλή παρακολούθηση κινήσεων αλληλοεπιδρώντας με τρισδιάστατους χαρακτήρες για εμβυθισμένες εκπαιδευτικές εφαρμογές σε εικονική πραγματικότητα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69438
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιεί Αλληλεπιδραστική Εκπαιδευτική Εφαρμογή Εκμάθησης Χορού σε Εικονική Πραγματικότητα με Πολλαπλή Παρακολούθηση Κινήσεων Χρήστη και Αλληλεπίδραση σε Πραγματικό Χρόνο με Τρισδιάστατο Χαρακτήρα. Ο χρήστης, ο οποίος βρίσκεται στην κύρια σκηνή, εκπαιδεύεται από τον τρισδιάστατο ανθρώπινο χαρακτήρα που έχει σαρωθεί με 3D White Light Scanner, σε πραγματκό χρόνο. Ρεαλιστικές κινήσεις αλληλεπίδρασης εφαρμόστηκαν στον τρισδιάστατο χαρακτήρα χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες Αντίστροφης Κινηματικής (Inverse Kinematics), οι οποίες ενεργοποιούνται ανάλογα με τις χορευτικές κινήσεις του χρήστη. Για την μοντελοποίηση των χαρακτήρων προστέθηκαν "οστά". Με την διαδικασία Αποτύπωσης Κινήσεων (Motion Capture) επαναπροσδιορίστηκαν οι κινήσεις του τρισδιάστατου χαρακτήρα. Για να μειωθεί ο υπολογιστικός φόρτος της μονάδας επεξεργασίας γραφικών (GPU), εφαρμόστηκε η τεχνική "Baked GI" αυξάνοντας έτσι τα καρέ ανά δευτερόλεπτο (FPS) για βέλτιστη απόδοση εφαρμογών εικονική πραγματικότητας. Το τελικό σύστημα προσφέρει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και τρισδιάστατου χαρακτήρα προσφέροντας πολλαπλές επιλογής εκμάθησης χορού υλοποιημένη με τη μηχανή ανάπτυξης εφαρμογών τρισδιάστατων γραφικών Unity. Η διαδικασία μάθησης ξεκινά με την πρώτη επιλογή "Βασικά Βήματα" του Λατινικού χορού Salsa που περιλαμβάνει το "Βασικά Α", "Πλαϊνά Βήματα" και "Δεξιά Στροφή". Οι χρήστες μπορούν να εξασκηθούν στην καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο του τρισδιάστατου μοντέλου για να εκτελέσουν τα "Πλαϊνά Βήματα" και τη "Δεξιά Στροφή". Τέλος, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την τελευταία επιλογή "Χορός", όπου μπορούν να αυτοσχεδιάσουν και να χορέψουν, οδηγώντας τον τρισδιάστατο χαρακτήρα ενώ εκτελούν οι ίδιοι τα βασικά βήματα που έμαθαν κατά τη διάρκεια της εκμάθησης. Οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το σύστημα με κινήσεις χεριών ενώ είναι εμβυθισμένοι σε οθόνη εικονικής πραγματικότητας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά