Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική ορυκτολογική μελέτη και διερεύνηση εμπλουτισιμότητας σιδηρομεταλλευμάτων των περιοχών Κακόπετρου (Ν. Χανίων) και Αρολιθίου (Ν. Ρεθύμνου)

Katzagiannakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A9C989CE-C815-487B-AEE2-F0635C235F7E
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Κατζαγιαννάκης, "Συγκριτική ορυκτολογική μελέτη και διερεύνηση εμπλουτισιμότητας σιδηρομεταλλευμάτων των περιοχών Κακόπετρου (Ν. Χανίων) και Αρολιθίου (Ν. Ρεθύμνου)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69443
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική ορυκτολογική μελέτη και διερεύνηση εμπλουτισιμότητας σιδηρομεταλλευμάτων των περιοχών Κακόπετρο (νομός Χανίων) και Αρολίθι (νομός Ρεθύμνου). Το λειμωνιτικό σιδηρομετάλλευμα της περιοχής Κακόπετρο απαντάται επάνω σε στρώμα Φυλλιτών-Χαλαζιτών και καλύπτεται από ασβεστολιθικά κροκαλοπαγή ηλικίας Μειόκαινου. Τα κύρια ορυκτολογικά συστατικά του σιδηρομεταλλεύματος είναι γκαιτίτης, χαλαζίας και δευτερευόντως, κρυπτομέλανας και αιματίτης. Η δομή του μεταλλεύματος χαρακτηρίζεται γενικά ως εμπλεκτική διακοκκώδης.Η χημική αναλυση των αρχικών δειγμάτων έδειξε, ότι η περιεκτικότητα του Fe2O3 κυμαίνεται από 28.61% έως 77.54%, ενω του SiO2 κυμάνθηκε από 3.25% έως 23.61%. Επιπλέον σε μερικά δείγματα μετρήθηκαν αξιόλογες συγκεντρώσεις MnO που ανέρχονται μέχρι και 44%. Το σιδηρομετάλλευμα της περιοχής Ρέντα-Αρολίθι απαντάται με μορφή φακοειδών σωμάτων ή με μορφή φλεβών πάνω στη ζώνη επαφής Φυλλιτών-Χαλαζιτών. Το μετάλλευμα είναι λειμωνιτικού τύπου με σπογγώδη υφή. Τα κύρια ορυκτολογικά συστατικά του σιδηρομεταλλεύματος είναι γκαιτίτης, χαλαζίας και δευτερευόντως αιματίτης, γραφίτης και σιδηροπυρίτης. Η δομή του μεταλλεύματος επίσης χαρακτηρίζεται γενικά ως εμπλεκτική διακοκκώδης. Η χημική εξέταση των αρχικών δειγμάτων έδειξε, ότι η συγκέντρωση του Fe2O3 κυμαίνεται από 72.00% έως 78.32%, ενω του SiO2 κυμαίνεται από 4.44% έως 7.23%.Τα αποτελέσματα των δοκιμών του βαρυτομετρικού διαχωρισμού των σιδηρούχων μεταλλευμάτων έδειξαν, ότι ο καλύτερος εμπλουτισμός παρατηρήθηκε στο βαρύ (SINK) κοκκομετρικό κλάσμα -0.250 +0.063mm του μεταλλεύματος της περιοχής Κακόπετρο. Σε αυτό το κοκκομετρικό κλάσμα η συγκέντρωση του Fe2O3 ανέρχεται σε 63.34% η ανάκτηση κ.β. που επιτεύχθηκε σε 98.22%, ενω το μεγαλύτερο ποσοστό των πυριτικών υλικών απομακρύνεται από το συμπύκνωμα. Στα υπόλοιπα κοκκομετρικά κλάσματα και των δύο περιοχών ο διαχωρισμός δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα.Τα αποτελέσματα των δοκιμών του μαγνητικού διαχωρισμού των δύο σιδηρομεταλλευμάτων έδειξαν, ότι ο καλύτερος εμπλουτισμός επετεύχθη στο αθροιστικώς μαγνητικό κοκκομετρικό κλάσμα -0.250 +0.063mm του μεταλλεύματος της περιοχής του Κακόπετρο. Σε αυτό το κλάσμα η περιεκτικότητα σε Fe2O3 ανέρχεται σε 61.76% και η ανάκτηση κ.β σε 99.65%., επιπλέον το 50% του πυριτίου οδηγείται στο απόρριμμα. Ο διαχωρισμός των υπολοίπων κοκκομετρικών κλασμάτων δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα.Γενικά, οι δοκιμές εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων των δύο περιοχών έδειξαν, ότι στο λεπτότερο κοκκομετρικό κλάσμα του βαρυτομετρικού διαχωρισμού της περιοχής Κακόπετρο επετεύχθη ο καλύτερος διαχωρισμός.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά