Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημιουργία συνθετικών δεδομένων για το σχεδιασμό πειράματος σεισμικής τομογραφίας στην Αλμπέρτα, Καναδά με την χρήση τεχνολογίας οπτικών ινών σε γεώτρηση

Tsarouchi Alexandra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6A7444CE-2E0A-4639-B8C3-E7E9C82416BE
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλεξάνδρα Τσαρούχη, "Δημιουργία συνθετικών δεδομένων για το σχεδιασμό πειράματος σεισμικής τομογραφίας στην Αλμπέρτα, Καναδά με την χρήση τεχνολογίας οπτικών ινών σε γεώτρηση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69483
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι σεισμικές μέθοδοι, χρησιμοποιούνται διεθνώς από τις αρχές του αιώνα (1920) με μεγάλη επιτυχία στην βιομηχανία πετρελαίου. Πρόσφατες μελέτες τόσο με χρήση τεχνολογίας οπτικών ινών (DAS), όσο και με χρήση συμβατικού εξοπλισμού σεισμικών μεθόδων, αποδεικνύουν την εγκυρότητα της τεχνολογίας DAS, καθιστώντας την πιθανή και κατάλληλη να αντικαταστήσει τον συμβατικό εξοπλισμό. Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η διερεύνηση της εφαρμογής της μεθόδου σεισμικής τομογραφίας με τη χρήση οπτικών ινών DAS μέσα σε γεωτρήσεις, στην παρακολούθηση ταμιευτήρα πετρελαίου. Επιπλέον, συγκρίνονται οι σεισμικές μέθοδοι DAS, με αποτελέσματα που έχουν προκύψει από συμβατικές μεθόδους (γεώφωνα). Οι δοκιμές και οι συγκρίσεις αυτές, προσομοιώνονται πάνω σε πραγματικό μοντέλο στην περιοχή Αλμπέρτα του Καναδά. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται σε μορφή σεισμικής τομογραφίας και παρουσιάζονται οι διάφορες δοκιμές που μελετήθηκαν. Στόχος της εργασίας, είναι να ερευνηθεί με την προσομοίωση και την επεξεργασία σεισμκών δεδομένων, αν η τεχνολογία οπτικών ινών (DAS), με χρήση σεισμικών μεθόδων, μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα στη απεικόνιση της δομής του υπεδάφους σε σχέση με αποτελέσματα που έχουν προκύψει από συμβατικές μεθόδους (γεώφωνα). Σαν αρχικό μοντέλο προσομοίωσης, χρησιμοποιείται ο ταμιευτήρας πετρελαίου Coldlake, στην Αλμπέρτα του Καναδά στον οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί μέθοδοι έγχυσης υπέρθερμου ατμού.Συμπέρασμα της παρούσας εργασίας, είναι ότι τα αποτελέσματα που προέκυψαν με χρήση τεχνολογίας οπτικών ινών, παρουσιάζουν ποιοτικά καλύτερες απεικονίσεις, με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο ως προς τη γεωμετρία, όσο και ως προς τις τιμές των ταχυτήτων, απο εκείνες που προκύπτουν από συμβατική μέθοδο. Ως σεισμική διάταξη, αποδείχθηκε ότι η VSP προσεγγίζει ορθότερα τις πραγματικές τιμές των ταχυτήτων σε σχέση με την Cross-hole και παρουσιάζει καλύτερες ποιοτικά απεικονίσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά