Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ο ρόλος των αστικών καλλιεργειών στη δημιουργία βιώσιμων πόλεων

Tsoulakou Chrysanthi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/34FF133D-BD87-47BA-A45E-25E436E2C0AB
Έτος 2017
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρυσάνθη Τσουλάκου, "Ο ρόλος των αστικών καλλιεργειών στη δημιουργία βιώσιμων πόλεων", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69512
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο τρόπος πολεοδομικής οργάνωσης αρκετών σημερινών πόλεων καθώς και η άναρχη επέκταση τους χωρίς προγραμματισμό, κατακερματίζουν το φυσικό περιαστικό, αγροτικό και δασικό τοπίο, γεγονός που θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού, την έντονη αστικοποίηση και την κρίση στον τομέα των τροφίμων και του νερού, μας φέρνει αντιμέτωπους με μία πραγματικότητα που απαιτεί η πόλη να αποτελέσει τον κρίκο μεταξύ αστικής ζωής και φυσικής-αγροτικής γνώσης. Μέσω, λοιπόν, καινοτόμων προσεγγίσεων σχεδιασμού, γίνεται προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για αναστροφή των προβλημάτων αυτών και των συνεπειών τους για να ανακτηθεί η σχέση άνθρωπος – φύση. Η εμφάνιση του κινήματος της αστικής γεωργίας αποτελεί πλέον σημαντική στρατηγική και αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αστικοποίηση και την οικονομική δυσχέρεια. Τα παραπάνω ζητήματα εξετάζονται μέσα από τις βασικές ενότητες που διαρθρώνουν την εργασία.Στη πρώτη ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στο αστικό πράσινο και την αναγκαιότητα του για τον άνθρωπο και τη πόλη γενικότερα. Η δεύτερη ενότητα διαθέτει εκτενή βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την Αστική Καλλιέργεια, τον ορισμό αυτής, την τωρινή της κατάσταση καθώς και τη σημασία της στη σύγχρονη εποχή. Παράλληλα αποτυπώνεται η ιστορική εξέλιξη της αστικής γεωργίας καθώς η ιδέα της παραγωγής τροφίμων στην πόλη δεν είναι καινούρια. Στη συνέχεια, καταγράφονται οι Κατηγορίες της Αστικής Καλλιέργειας, πρώτα με τη γενική κατηγοριοποίηση βάσει της Χωρικής Εφαρμογής και ύστερα με τις καθιερωμένες Τυπολογίες. Στην τρίτη ενότητα γίνεται αναφορά τριών μελετών περίπτωσης σε τρεις διαφορετικές χώρες και στη τέταρτη ενότητα παραθέτονται παραδείγματα αστικής καλλιέργειας στη χώρα μας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά