Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσρόφηση σπανίων γαιών σε ενεργά υλικά

Tsintzou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/45762135-7BF7-43A4-A017-DE88BE752D0D
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Τσίντζου, "Προσρόφηση σπανίων γαιών σε ενεργά υλικά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69524
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στην Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η εξέταση και αξιολόγηση της προσροφητικής συμπεριφοράς βιοεξανθρακώματος που προέκυψε από αργή πυρόλυση πριονιδιού ξύλου πεύκου στους 350°C (Sd350), καθώς και ενεργού άνθρακα (AC) σε δύο σπάνιες γαίες, το Νεοδύμιο (Nd) και το Σκάνδιο (Sc). Πραγματοποιήθηκαν κινητικά πειράματα και πειράματα ισορροπίας και τα αποτελέσματα σχολιάστηκαν και αξιολογήθηκαν. Οι συγκεντρώσεις των σπανίων γαιών στα διαλύματα μετρήθηκαν με συσκευή ICP-MS. Με βάση τα αποτελέσματα προσρόφησης στην ισορροπία, μελετήθηκαν τα μοντέλα ισόθερμων Langmuir και Freundlich, ενώ για τα κινητικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα προσρόφησης ψευδο-πρώτης και ψευδο-δεύτερης τάξης του Lagergren. Σε κάθε περίπτωση αξιολογήθηκε ο τύπος του μοντέλου που ταιριάζει καλύτερα στα πειραματικά αποτελέσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά