Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση φαινομένου ψυχρής νησίδας σε αστικά πάρκα

Stavrakaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/268E71ED-3AE6-468C-A6A9-4334AFEF71E1
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Σταυρακάκη, "Ανάλυση φαινομένου ψυχρής νησίδας σε αστικά πάρκα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69527
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο βαθμός επίδρασης του Κήπου Χανίων ως ψυχρή νησίδα στον μετριασμό του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας εντός της πόλης των Χανίων. Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούλιο έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Για την ανάλυση και διεξαγωγή αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε σύγκριση με δεδομένα 2 αστικών μετεωρολογικών σταθμών του Νομού Χανίων, καθώς και με δεδομένα από μετρήσεις στο πεδίο. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκριτική ανάλυση των θερμοκρασιών σε αστικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για τις μεσημβρινές ώρες η μέση ένταση ψυχρής νησίδας του Κήπου παρουσιάζει αρνητικές τιμές γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Κήπος είναι πιο ‘’δροσερός’’ από τον αστικό χώρο, επιδρώντας στο μικροκλίμα της πόλης. Αντίστοιχα, για τις απογευματινές ώρες η μέση ένταση ψυχρής νησίδας του πάρκου αποκτά θετικές τιμές με αποτέλεσμα ο Κήπος να λειτουργεί ως θερμή νησίδα για την περιβάλλουσα περιοχή. Επιπλέον, για θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 30οC ο Κήπος παρουσιάζει μεγάλη ένταση ψυχρής νησίδας, καθιστώντας το χώρο αυτόν ιδιαιτέρως δροσερό σε σχέση με τις περιβάλλουσες περιοχές, ενώ για θερμοκρασίες μικρότερες των 29οC ο Κήπος παρουσιάζει υψηλότερες θερμοκρασίες από το αστικό κέντρο. Σημαντικές θερμοκρασιακές αλλαγές παρατηρήθηκαν στον Κήπο και κατά την αλλαγή της περιόδου μετρήσεων. Επιπρόσθετα, αξιολογήθηκε η ικανότητα του Κήπου να δράσει ως ψυχρή νησίδα για τις περιβάλλουσες περιοχές, με τη διεκπεραίωση 3 διαδρομών, εκ των οποίων οι 2 εκτείνονταν σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτόν και σε απόσταση 248m και 104m. Η ένταση ψυχρής νησίδας του πάρκου ισούταν με -1.2Κ για τη διαδρομή 2 και με -1.3Κ για τη διαδρομή 3 τις μεσημβρινές ώρες, ενώ οι αντίστοιχες τιμές είναι 1.5Κ και 1.6Κ για τις απογευματινές ώρες. Ιδιαιτέρως σημαντική επίδραση φαίνεται να έχει η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στον ρυθμό θέρμανσης και ψύξης των καταγεγραμμένων σημείων των διαδρομών. Για την 2η διαδρομή ο ρυθμός θέρμανσης είχε τιμή 1.1Κ/100m για το μεσημέρι και ρυθμό ψύξης 1.38Κ/100m για το απόγευμα ενώ οι αντίστοιχες τιμές για την διαδρομή 3 είναι 2.1Κ/100m και 2.56Κ/100m.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά