Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανακατασκευή και γραφική μοντελοποίηση αορτής από εικόνες MRI

Koulountzios Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1C27707F-7DEE-4F72-94EB-1282DB1F3185
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Κουλούντζιος, "Ανακατασκευή και γραφική μοντελοποίηση αορτής από εικόνες MRI", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69551
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

This thesis was motivated by the need for both quick and accurate computer-aided measurement of human organs, which is vital for an early medical diagnosis. It deals with the thoracic aorta, whose abnormalities are often related to cardiovascular diseases. Also, it presents an innovative approach for semi-automated reconstruction and NURBS-based simulation, which has been applied on real patient data sets. We developed a basic pipeline, which starts with processing MRI DICOM files from the thoracic region. In the first stage, image processing techniques have been used to enhance the quality of the images and then the tracking of the aortic cross-sections’ boundaries ends up to the corresponding point cloud. Based on this cloud, a reverse engineering method generates Non-Uniform Rational B-SPLine (NURBS) surfaces. This is accomplished by fitting cubic B-SPLines to the cross-sections, which generate the 2D NURBS model, means the outer surface of the aorta. Our methodology was tested and evaluated on real MRI data from three different patients and the results indicate good potential for semi or even automated development of a personalized aortic model.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά