Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση και μοντελοποίηση της συνάρτησης διασποράς σημείου για τη βελτίωση της χωρικής διακριτικής ικανότητας στη μικροσκοπία

Tzardis Evaggelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CFEC03AE-CC43-46EA-8F5C-94FBBDB8A480
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Τζαρδής, "Μέτρηση και μοντελοποίηση της συνάρτησης διασποράς σημείου για τη βελτίωση της χωρικής διακριτικής ικανότητας στη μικροσκοπία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69557
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Λόγω της ευρείας χρήσης του οπτικού μικροσκοπίου ως διαγνωστικό εργαλείο σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους όπως η ιατρική, η βιολογία, η χημεία αλλά και σε βιομηχανικές εφαρμογές, η οπτική μικροσκοπία υφίσταται τεράστιες και συνεχείς καινοτομίες τόσο στο πεδίο του hardware όσο και του software. Η οπτική ανάλυση των οπτικών μικροσκοπίων περιορίζεται από το φυσικό φαινόμενο της περίθλασης. Το φως εκτός εστίασης και το φώς που προέρχεται από γειτονικές περιοχές ενός δείγματος υπερτίθενται υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα της εικόνας του αντικειμένου υπό μελέτη. Σε αυτή την υποβάθμιση, η Συνάρτηση Διασποράς Σημείου (PSF) του οπτικού συστήματος είναι ο κύριος ένοχος και είναι αυτή που καθορίζει και την οπτική ανάλυση. Η επίδραση της υποβάθμισης αυτής μπορεί να ελαττωθεί με πολύπλοκα και ακριβά συστήματα συνεστιακής μικροσκοπίας ή να αντιστραφεί έως κάποιο βαθμό με πολύ φθηνότερες μεθόδους αποσυνέλιξης σε μικροσκόπια ευρέως πεδίου. Οι διαδικασίες αποσυνέλιξης χρειάζονται μία PSF με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια για να μπορούν να παρέχουν ικανοποιητικά και ρεαλιστικά αποτελέσματα. Η περιγραφή της PSF μπορεί να γίνει είτε με μαθηματικά μοντέλα είτε με πειραματικές μετρήσεις. Πειράματα γι’ αυτό τον σκοπό περιλαμβάνουν μετρήσεις φθοριζόντων microbeads και την εκτίμηση της Συνάρτησης Μεταφοράς Διαμόρφωσης (MTF) των οπτικών μικροσκοπίων η οποία παράγει τελικά την PSF. Αυτή η διπλωματική εργασία ασχολείται με τη μαθηματική μοντελοποίηση της PSF σε σύγκριση με την πειραματική μέτρησή της, μέσω μίας μεθόδου που χρησιμοποιεί τη γενική διαδικασία εκτίμησης της MTF, με εφαρμογή στα οπτικά μικροσκόπια. Αυτή η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση ποσοτικών μετρικών οι οποίες περιγράφουν την ποιότητα των αποσυνελισομένων εικόνων αποσκοπώντας σε μία αντικειμενική εκτίμησή τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν υπεροχή της πειραματικής PSF όσον αφορά τις μετρικές. Όσο για την αντίληψη διά οράσεως, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η αποσυνέλιξη με μοντελοποιημένη PSF δείχνει να παράγει αποτελέσματα υψηλότερης αντίθεσης. Έτσι, η βελτίωση της αντίθεσης δε συμβαδίζει αναγκαστικά με βελτίωση της εικόνας που να προσεγγίζει την πραγματική οπτική πληροφορία. Επιπλέον, διάφορες standard τεχνικές βελτίωσης της αντίθεσης χρησιμοποιούνται για έξτρα σύγκριση. Η παραπάνω δουλειά περιλαμβάνεται σ’ ένα γραφικό περιβάλλον το οποίο επίσης επιτρέπει την ποσοτική σύγκριση πάνω σε εικόνες του χρήστη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά