Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη συνθηκών παρασκευής κεραμικών αφρών υδροξυαπατίτη

Sarri Paraskevi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/71555C9F-837A-433E-B337-278DAF3BB174
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παρασκευή Σαρρή, "Μελέτη συνθηκών παρασκευής κεραμικών αφρών υδροξυαπατίτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69564
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία, αναφέρεται στην μελέτη συνθηκών παρασκευής κεραμικών αφρών από υδροξυαπατίτη. Στόχος είναι η ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων των κεραμικών αφρών με τη χρήση διάφορων μέσων, όπως είναι η προσθήκη διασπορέα και συνδέτη καθώς και η προσθήκη πυριτικού νατρίου. Οι κεραμικοί αφροί χαρακτηρίζονται από χαμηλές μηχανικές ιδιότητες όπως είναι η μικρή αντοχή στην κάμψη. Για την παρασκευή χρησιμοποιήθηκαν διάφορες αναλογίες μειγμάτων με σκοπό να προσδιοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες παρασκευής τους. Η μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων έγινε με δύο τεχνικές ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα, δηλαδή τη μέθοδο της χύτευσης και της χρήσης θυσιαζόμενων προτύπων. Η χύτευση έγινε με τη βοήθεια μήτρας η οποία έδινε συμπαγή κεραμικό αφρό, του οποίου το πορώδες ήταν το αποτέλεσμα της εφαρμογής του υλικού κατά την τοποθέτηση. Με τη δεύτερη τεχνική, με τη χρήση θυσιαζόμενου προτύπου (σφουγγάρι), ο κεραμικός αφρός, αποκτούσε ένα επιπλέον πορώδες επειδή κατά την έψηση το θυσιαζόμενο πρότυπο καταστρεφόταν, αφήνοντας στην θέση του κενό. Η προσθήκη πυριτικού νατρίου στον υδροξυαπατίτη συνέβαλλε στην ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά