Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Bio-inspired architecture | from form to fabrication, flock based spatially distributed open-source customisable plywood structure

Skouloudi Argyro

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FFB9C318-8B56-4464-AD5D-F612C3B42008
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Argyro Skouloudi, "Bio-inspired architecture | from form to fabrication, flock based spatially distributed open-source customisable plywood structure", Master Thesis, School of Architectural Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69584
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία μελετά την χωρική οργάνωση και μέθοδο σχεδιασμού και κατασκευής μιας ομάδας χώρων εργασίας για φοιτητές στο περιβάλλον του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για την γενική χωροθέτησή του αντλείται αφορμή από τις μελέτες του σμήνους στην τεχνητή νοημοσύνη και το πρόγραμμα προσομοίωσης σμήνους BOIDS (bird-oid objects) του Graig Reynolds. Σχεδιάζεται ένας κώδικας που προσομοιώνει χωρικά τους κανόνες και τις συμπεριφορές του σμήνους, επί τη βάση του οποίου συγκροτείται ο «οικισμός», που παρά τη φαινομενική του τυχαιότητα ενσωματώνει συγκεκριμένους κανόνες χωρικής οργάνωσης. Ο κώδικας που προκύπτει είναι ικανός να παράγει πολλαπλές χωρικές λύσεις καθώς δουλεύει παραμετρικά.Η σχεδιασμός του χώρου εργασίας γίνεται μέσω ανοιχτού κώδικα. Σχεδιάζεται ένα παραμετρικό μοντέλο και τα εργαλεία εκείνα που επιτρέπουν στον χρήστη να ελέγχει και να μεταβάλλει τις παραμέτρους που το συγκροτούν, προσαρμόζοντας τα βασικά του μεγέθη αλλά και τις κατασκευαστικές του λεπτομέρειες. Με δομικό υλικό το κόντρα πλακέ θαλάσσης, τη χρήση βασικών αρχών οικοδομικής και της τεχνολογίας του CNC-ROUTER, μελετάται η κατασκευή μίας μικρής ξύλινης μονάδας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά