Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη κατανομής ιχνοστοιχείων σε λειμωνίτες του Φυλλιτικού Καλύμματος τηςδυτικής Κρήτης

Mandylaris Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AEA7FEAF-7704-4E32-8ADD-6810BB0DEE91
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Μανδυλάρης, "Μελέτη κατανομής ιχνοστοιχείων σε λειμωνίτες του Φυλλιτικού Καλύμματος της δυτικής Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69592
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το μεγαλύτερο τμήμα της Δ. Κρήτης δομείται από πολυφασικά τεκτονισμέναμεταμορφωμένα πετρώματα. Διαχρονικά, διάφοροι ερευνητές περίεγραψαν μεδιαφορετικές ονοματολογίες το σύνολο των μεταμορφωμένων αυτών πετρωμάτων ή ένα τμήμα του συνόλου αυτού, που παρεμβάλλονται μεταξύ του καλύμματος της Τρίπολης και της παραυτόχθονης «ενότητας Κρήτης-Μάνης» (Plattenkalk)/Ομάδας Πλακωδών Ασβεστολίθων ή/και της ενότητας Τρυπαλίου. Είναι επόμενο τα πολλά ονόματα αυτής της τεκτονοστρωματογραφικής ενότητας που περιέχει και μεταβασάλτες να έχουν προκαλέσει μια σύγχυση όσον αφορά το περιεχόμενο του όρου "φυλλίτες-χαλαζίτες". Εντός αυτού του «Φυλλιτικού Καλύμματος» υπάρχουν στον νομό Χανίων πέραν των διαφόρων εμφανίσεων και θέσεις με υπολείμματα ιστορικής μεταλλευτικής δραστηριότηταςσιδηρομεταλλευμάτων και χαλκού.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσω δειγματοληψίας σε λειμωνίτες, λειμωνιτικές κρούστες, σιδηρομεταλλεύματα και θέσεις εμφάνισης χαλκούχων ορυκτών από περιοχές της δυτικής Κρήτης, εντός του Φυλλιτικού Καλύμματος η αναγνώριση και η διερεύνηση της κατανομής των κύριων ορυκτών, ορυκτολογικών φάσεων και ιχνοστοιχείων εντός αυτών, καθώς και η σύγκριση των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής μελέτης με άλλες παλαιότερες. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά επιχειρείται η κατανόηση της γενετικής προέλευσης και εξέλιξης των σιδηρομεταλλευμάτων και μεταλλευμάτων χαλκού εντός τουΦυλλιτικού Καλλύματος της Δ. Κρήτης και η σύγκριση με τα υφιστάμενα γενετικά μοντέλα από παλαιότερες έρευνες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά