Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της ροής υπόγειων υδάτων του υδροφορέα περιοχής Μοιρών Ηρακλείου, Κρήτης

Thomadakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D85017C1-8383-4875-8093-FFE896841A49
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Θωμαδάκης, "Μοντελοποίηση της ροής υπόγειων υδάτων του υδροφορέα περιοχής Μοιρών Ηρακλείου, Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69600
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία αυτή εξετάζει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα διάφορα μοντέλα κατά την προσομοίωση της κίνησης του υπόγειου υδροφορέα και τη μεταφορά ρύπων μέσα σε αυτόν. Στο θεωρητικό τμήμα της εργασίας περιγράφονται οι εξισώσεις και οι οριακές συνθήκες που διέπουν ένα τέτοιου είδους σύστημα υπόγειας ροής και γίνεται ανάλυση των δύο επικρατέστερων μεθόδων, εκείνης των πεπερασμένων στοιχείων και εκείνης των πεπερασμένων διαφορών. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στο μοντέλο που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, το PTC (Princeton Transport Code), και περιγράφονται αναλυτικά οι εξισώσεις και οι οριακές συνθήκες που το διέπουν.Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας γίνεται σύντομη περιγραφή της περιοχής μελέτης (Μοίρες, Ηράκλειο Κρήτης) με μετεωρολογικά και κλιματικά στοιχεία (κατακρημνίσεις, άνεμοι), αλλά και στοιχεία για τη γεωλογία και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Ακολουθεί η βαθμονόμηση του μοντέλου, βάσει των δεδομένων που είναι διαθέσιμα για την περιοχή. Αφού η διαδικασία περιγραφεί αναλυτικά σε βήματα, γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα του μοντέλου και εξακρίβωση του κατά πόσον το μοντέλο αναπαριστά ικανοποιητικά την πραγματική κατάσταση της ροής των υπογείων υδάτων του υδροφορέα της περιοχής των Μοιρών.Τέλος, εξετάζονται δύο σενάρια: στο μεν πρώτο προτείνεται αύξηση της ποσότητας νερού που αντλούν τα πηγάδια κατά 10% και μείωση της βροχόπτωσης κατά 10%, ενώ στο δεύτερο αύξηση της ποσότητας νερού που αντλούν τα πηγάδια κατά 20% και μείωση της βροχόπτωσης κατα 20%.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά