Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση της απολύμανσης στην ανθεκτικότητα βακτηρίων σε ποικιλία αντιβιοτικών

Tegelidi Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/338EAC07-506D-4D21-8DC7-3EE772155526
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Τεγκελίδη, "Επίδραση της απολύμανσης στην ανθεκτικότητα βακτηρίων σε ποικιλία αντιβιοτικών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69602
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανακάλυψη των αντιβιοτικών αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες των τελευταίων αιώνων για την καταπολέμηση ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. Στην πορεία των χρόνων παρατηρήθηκε πως τα βακτήρια στο περιβάλλον άρχισαν να προσαρμόζονται και να εμφανίζουν ανθεκτικότητα στην χρήση των αντιβιοτικών με διάφορους μηχανισμούς. Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί αν η απολύμανση των υδάτων με τη μέθοδο της οζόνωσης επηρεάζει το προφίλ της ανθεκτικότητας των βακτηρίων. Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν στελέχη από τα βακτήρια E. coli, Staphylococcus sp., Enterococcus sp., Pseu-domonas sp., που απομονώθηκαν από διάφορα δείγματα νερού (επιφανειακά & θαλασσινά) και λύματα. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, στην Κρήτη. Τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής: Ampicillin, Amoxicillin, Amikacin, Ciprof-loxacin, Imipenem, Erythromycine, Tertacycline, Trimethoprim, ανάλογα την κάθε περίπτωση βακτηρίου, και η μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι Ελάχιστη Ανασταλτική Συγκέντρωση (Minimum Inhibitory Concentration - MIC) στο εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.Για την οζόνωση χρησιμοποιήθηκε γεννήτρια Aqua-Flo CD1B, και πραγματοποιήθηκαν πειράματα στο εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, που πολύ ευγενικά μας παραχωρήθηκε για την εκτέλεση των πειραμάτων.Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, αυτό που κατέστη σαφές, είναι πως η απολύμανση υδάτων με όζον σίγουρα συμβάλλει στη μεταβολή του προφίλ ανθεκτικότητας των βακτηρίων σε αντιβιοτικά. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, και να πραγματοποιηθούν ακόμα περισσότερες μελέτες και πειράματα για τον αναλυτικότερο προσδιορισμό και επίλυση του προβλήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά