Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση πειραματικών μετρήσεων του συντελεστή θερμοπερατότητας κτιρίων

Rigas Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1825E3BA-9DA6-4164-AE16-C5953FF355CA
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Ρήγας, "Ανάλυση πειραματικών μετρήσεων του συντελεστή θερμοπερατότητας κτιρίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69612
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις και ο έλεγχος της ενεργειακής απόδοσης έχουν γίνει όλο και πιο επιτακτικοί για να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας στα υπάρχοντα κτίρια. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές οδηγίες επιβάλλουν ολοένα και αυστηρότερους περιορισμούς στις απώλειες ενέργειας των κτιρίων. Σ' αυτό το πλαίσιο η αξιολόγηση της θερμικής διαπερατότητας (U-Value) των δομικών στοιχείων του κτιρίου είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την ενεργειακή διάγνωση, προκειμένου να επιτευχθούν, στη συνέχεια, αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την βελτίωσή της. Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγιναν μετρήσεις του συντελεστή θερμοπερατότητας σε εξωτερικούς τοίχους και παράθυρα στο κτίριο Κ1 του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν ένα καταγραφικό δεδομένων, δυο αισθητήρες θερμοκρασίας και ένας αισθητήρας ροής θερμότητας. Στη συνέχεια τα πειραματικά δεδομένα εισήχθησαν στην προσομοίωση του κτιρίου, η οποία έχει βασιστεί στη μελέτη θερμομόνωσης του. Έγιναν συγκρίσεις των πειραματικών μετρήσεων με τα δεδομένα της προσομοίωσης και έπειτα υπολογίστηκαν οι νέες ενεργειακές καταναλώσεις σε θέρμανση και ψύξη. Τέλος, υπολογίστηκε το ποσοστό μεταβολής των ενεργειακών αναγκών σε σχέση με το αρχικό κτίριο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πειραματικές μετρήσεις προσεγγίζουν μερικώς τα θεωρητικά υπολογισμένα U-Value της προσομοίωσης για τους τοίχους κάτι που δεν συμβαίνει καθόλου με τα παράθυρα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά