Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης με προσθήκη υβριδικών σταθμών

Fiorentzis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B4F13C2A-0329-4D29-9822-EBFA72F2A05F
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Φιορέντζης, "Ανάλυση λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης με προσθήκη υβριδικών σταθμών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69616
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) της Κρήτης είναι το μεγαλύτερο αυτόνομο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και καταναλώνει περίπου το 5% της συνολικής ελληνικής ηλεκτρικής ζήτησης. Αποτελείται από τρεις μεγάλους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής που συνδυάζονται με ένα μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι αιολικές και φωτοβολταϊκές τεχνολογίες ΑΠΕ λαμβάνουν παραδοσιακά χώρα στην Κρήτη, εξαιτίας των ευνοϊκών, για εκείνων, συνθηκών που επικρατούν στο νησί, με σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Η συμβολή τους στο σύνολο της παραγωγής είναι καθοριστική καθώς περιορίζουν τη λειτουργία των δαπανηρών συμβατικών μονάδων. Αξιοσημείωτη όμως είναι και η χρησιμότητα τους σε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αποτελούν τις κύριες πηγές για την αποθήκευση ενέργειας σε μια τέτοια διάταξη.Η εργασία αυτή μελετάει τη λειτουργία ενός υβριδικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιοταμίευση, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο δίκτυο της Κρήτης. Εξετάζει τη λειτουργία του σταθμού αυτού για διαφορετικά σενάρια ζήτησης και αιολικής παραγωγής, που αποτελεί την κύρια πηγή «φόρτισης» του, καθώς και τη συμπεριφορά του δικτύου της Κρήτης ύστερα από την εγκατάσταση του. Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό PowerWorld και διακρίθηκε σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση προσομοιώθηκε το ΣΗΕ της Κρήτης, εξάγοντας σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με τη λειτουργία του. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ανάλυση αυτή πλησιάζει σε σημαντικό βαθμό την πραγματική λειτουργία του συστήματος. Ακολούθως, ενσωματώθηκε στο υπάρχον δίκτυο, με κατάλληλες ενέργειες, ο υβριδικός αντλησιοταμιευτικός σταθμός. Εξήχθησαν νέα αποτελέσματα τα οποία ήρθαν σε σύγκριση με εκείνα της αρχικής λειτουργίας του δικτύου. Ακόμη, έγινε μια επιπλέον θεώρηση, διαφοροποιώντας την τελευταία περίπτωση της εγκατάστασης του υβριδικού σταθμού. Ουσιαστικά αναπροσαρμόστηκε εν μέρει ο κανόνας της ένταξης των μονάδων, με στόχο την επιπλέον μείωση της παραγωγής από συμβατικές μονάδες.Αναλυτικότερα, αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη του ΣΗΕ στην τωρινή κατάσταση του, ενώ στη συνέχεια αξιολογήθηκε η λειτουργία του υβριδικού σταθμού, αναλύοντας τα νέα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει τα οικονομικά οφέλη που είναι εφικτό να προσφέρει το συγκεκριμένο έργο, με τον περιορισμό της παραγωγής των συμβατικών μονάδων. Παρουσιάζονται επίσης τα αναμενόμενα αυξημένα επίπεδα αιολικής διείσδυσης, καθώς και ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα που προκύπτουν για τις γραμμές μεταφοράς. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στη λειτουργία του δικτύου. Με την εγκατάσταση του υβριδικού σταθμού, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά οικονομικά οφέλη στη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης, χωρίς να επηρεαστεί η ασφαλής λειτουργία του συστήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά