Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με ισοστάθμιση στο πεδίο των συχνοτήτων

Loukopoulos Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/02A230D3-BEE8-4ECC-A16B-30129FD7CC07
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Λουκόπουλος, "Μελέτη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με ισοστάθμιση στο πεδίο των συχνοτήτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69621
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ισοστάθμιση στο πεδίο της συχνότητας (Frequency Domain Equalization - FDE) είναι μια τεχνική ισοστάθμισης η οποία οδηγεί συνήθως σε χαμηλότερη υπολογιστική πολυπλοκότητα σε σύγκριση με το αντίστοιχο πεδίο του χρόνου. Με την πάροδο των ετών, το FDE έχει προσελκύσει την προσοχή στην κοινότητα επεξεργασίας σημάτων ως ιδιαίτερη εφαρμογή με σημαντικές δυνατότητες. Οι εντυπωσιακές ομοιότητες του FDE συστήματος μονού φορέα (Single Carrier FDE - SC-FDE) με ένα ορθογώνιας πολυπλεξίας διαίρεσης συχνότητας (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) σύστημα, αλλά και η χαμηλή πολυπλοκότητά του, το καθιστούν εξαιρετική λύση στο πρόβλημα της ψηφιακής επίγειας εκπομπής που χαρακτηρίζεται από κανάλι με πολλές ανακλάσεις (highly dispersive channel) και ισχυρό ανταγωνιστή του OFDM στις ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προτείνει μια υλοποίηση ενός SC-FDE συστήματος, χρησιμοποιώντας τις συσκευές USRP N200 (Universal Peripheral Radio Software - USRP) και τα λογισμικά της MATLAB (Matrix Laboratory) και του GNU radio. Αρχικά, πρωτότυπα κώδικα δημιουργούνται στο MATLAB και μετά από διεξοδικές δοκιμές χρησιμοποιούνται τα USRP για τα τελικά αποτελέσματα, σε πραγματικές συνθήκες. Ο κώδικας μπορεί να χειρίζεται την επεξεργασία των εισερχόμενων ή εξερχόμενων πακέτων σε πραγματικό χρόνο, μέσα από μια σειρά από τεχνικές και διεργασίες. Στη συνέχεια, η λειτουργία του συστήματος πομπού-δέκτη θα εξεταστεί σε οριακές και τυχαίες συνθήκες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά