Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης και οπτικής άνεσης ενσωματωμένωνημιπερατών Φ/Β στοιχείων σε σκίαστρα

Stamatakis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2B5F33B8-20EF-4DAB-89E9-6E8D10624612
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Σταματάκης, "Αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης και οπτικής άνεσης ενσωματωμένων ημιπερατών Φ/Β στοιχείων σε σκίαστρα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69655
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα σκίαστρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων γραφείων προσαρμόζοντας την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία. Το σχήμα των σκιάστρων επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό που οδηγεί σε κυμαινόμενα αποτελέσματα όσον αφορά στις ανάγκες θέρμανσης, ψύξης, τεχνητού φωτισμού ή οπτικής άνεσης. Στο πλαίσιο των ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών (Φ/Β) τεχνολογιών (BIPV), τα σκίαστρα μπορούν να ενσωματώσουν ημιπερατά Φ/Β στοιχεία για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια καθώς και να εκμεταλλεύονται τη διαφάνειά τους, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση των απλών σκιάστρων.Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια συνδυασμένη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης και της οπτικής άνεσης που παρέχεται από ημιπερατά Φ/Β στοιχεία ενσωματωμένα σε σκιάστρα. Στόχος είναι να διερευνηθούν οι ενεργειακές ανάγκες του χώρου για θέρμανση, ψύξη και η ενέργεια που χρησιμοποιείται για τον τεχνητό φωτισμό, μαζί με την ενέργεια που μπορεί να παράγει το Φ/Β σύστημα. Επιπλέον, η ποιότητα του οπτικού εσωτερικού περιβάλλοντος βρίσκεται υπό διερεύνηση.Δεκατέσσερις διαμορφώσεις σταθερών σκιάστρων με νότιο προσανατολισμό έχουν μελετηθεί και κατηγοριοποιηθεί για ένα χώρο γραφείου, που βρίσκεται στη Μεσογειακή παράκτια πόλη των Χανίων, στην Κρήτη. Η απόδοση και η περατότητα των Φ/Β στοιχείων ορίστηκαν σε 6% και 10% αντιστοίχως. Κάθε μοντελοποιημένο σύστημα ενσωματώνεται στο Energy Plus για τη διεξαγωγή αναλύσεων συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ημιπερατά Φ/Β στοιχεία καθώς και αναλύσεων οπτικής άνεσης.Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι στη συνολική ενεργειακή απόδοση, ο τύπος «Οριζόντιο & κατακόρυφο σκίαστρο πλήρους πρόσοψης» εμφανίζει την καλύτερη ενεργειακή απόδοση, μειώνοντας κατά 128,16% τις ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με το «Απλό παράθυρο». Αντίθετα, ο τύπος «Οριζόντιες περσίδες με κλίση προς τα μέσα» εμφανίζει την χειρότερη ενεργειακή απόδοση, μειώνοντας κατά 50,32% τις ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με το «Απλό παράθυρο». Η μελέτη δείχνει επίσης ότι όλα τα σκίαστρα με ενσωματωμένα ημιπερατά Φ/Β συστήματα με νότιο προσανατολισμό μπορούν να παράγουν αποτελεσματικά ηλεκτρική ενέργεια (από 178,25kWh/έτος έως 970,60kWh/έτος) η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες τεχνητού φωτισμού (από 6,48kWh/έτος έως 258,10kWh/έτος). Τα ετήσια επίπεδα φυσικού φωτισμού σε όλα τα σκίαστρα φαίνεται να είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα του «Απλού παραθύρου» (896,80lux) και κυμαίνονται από 89,29lux έως 727,98lux, καθώς επίσης εμφανίζουν πτωτική τάση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ανεξάρτητα από το άφθονο φως της περιόδου. Σχετικά με την θάμβωση, όλα τα σκιάστρα φαίνεται να παρέχουν τιμές μεγαλύτερες από το κατώτατο όριο για χώρους γραφείων που είναι 22.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά