Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για την εκπόνηση μελέτης Η/Μ εγκατάστασης: Εφαρμογή στην εκπόνηση της Η/Μ μελέτης της νέας φοιτητικής εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Arakadakis Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E5D1CAC5-B8C1-444A-AF28-4720C8851A86
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταύρος Αρακαδάκης, "Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για την εκπόνηση μελέτης Η/Μ εγκατάστασης: Εφαρμογή στην εκπόνηση της Η/Μ μελέτης της νέας φοιτητικής εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69662
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία της ηλεκτρολογικής και φωτοτεχνικής μελέτης των νέων κτιρίων της φοιτητικής εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ηλεκτρολογική μελέτη εκπονήθηκε με το λογισμικό Fine της 4Μ ενώ στη φωτοτεχνική μελέτη χρησιμοποιήθηκε το σχεδιαστικό περιβάλλον του Dialux. Οι μελέτες αυτές δε θα ήταν εφικτό να υλοποιηθούν χωρίς τη μελέτη κανονισμών ασφαλείας και σχεδιαστικών αρχών, οι οποίες παρουσιάζονται στην εργασία.Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι κατηγορίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οι κανονισμοί που πρέπει να τηρούνται ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του ανθρώπου και η σωστή λειτουργία της εγκατάστασης. Επίσης περιγράφονται οι επιπτώσεις στον άνθρωπο και τις εγκαταστάσεις σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας. Στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας αναλύονται τεχνικοί όροι σχετικοί με το φωτισμό, δίνονται κάποια όρια για τη στάθμη φωτισμού που θα ήταν καλό για το ανθρώπινο μάτι να υπάρχει σε κάθε χώρο και παρουσιάζονται τα είδη των λαμπτήρων που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Στη συνέχεια αναλύεται το ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις και ο τρόπος επιλογής του. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι αγωγοί, οι διατάξεις χειρισμού και προστασίας των κυκλωμάτων και του ανθρώπου και οι τύποι πινάκων διανομής που χρησιμοποιούνται. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης μιας ηλεκτρολογικής μελέτης με τη χρήση του προγράμματος Fine. Στη συνέχεια αναλύεται η διαδικασία σχεδίασης μιας φωτοτεχνικής μελέτης με το Dialux. Στο επόμενο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που έγινε για τα νέα κτίρια της φοιτητικής εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ ακολουθεί η αντίστοιχη φωτοτεχνική μελέτη. Τέλος παρατίθενται γενικά συμπεράσματα και σχολιασμός των αποτελεσμάτων από τις μελέτες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά