Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση τεφρών (ιπτάμενων/πυθμένα) από καύση σε ρευστοποιημένη κλίνη στερεών βιομηχανικών αποβλήτων-περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πιθανές χρήσεις

Kaniadakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A026B68E-5A84-4F5F-ACEE-4C5127625521
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Κανιαδάκης, "Αξιολόγηση τεφρών (ιπτάμενων/πυθμένα) από καύση σε ρευστοποιημένη κλίνη στερεών βιομηχανικών αποβλήτων-περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πιθανές χρήσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69664
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως αντικείμενο την αξιολόγηση των τεφρών που προέκυψαν από καύση σε ρευστοποιημένη κλίνη αγροτοβιομηχανικών και ζωικών αποβλήτων. Ο στόχος ήταν η μελέτη των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και των χρήσεων αυτών. Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πυρηνόξυλο, ζωική λυμ/λάσπη, κρεατάλευρο και μίγματα αυτών, της βιομηχανίας Creta Farm. Πραγματοποιήθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις των τεφρών όπως κοκκομετρική ανάλυση, προσδιορισμός άκαυστου άνθρακα, καθώς και ορυκτολογική και χημική ανάλυση σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για ρυθμό τροφοδοσίας καυσίμου 10 έως 14 g/min στη ρευστοποιημένη κλίνη και για λόγους περίσσειας αέρα από 1.3 έως 1.7. Οι τέφρες των καυσίμων χαρακτηρίστηκαν από υψηλή περιεκτικότητα σε Ca, P και Mg, καθώς και σε ιχνοστοιχεία Mn, Cu, Zn και Sr. Μεταβάλλοντας την περίσσεια του αέρα δεν υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση στη σύσταση των ιπτάμενων τεφρών όλων των δειγμάτων. Για μικρότερη τροφοδοσία καυσίμου ευνοήθηκε η κατακράτηση Ca, K και P στις τέφρες του πυθμένα, ενώ αυξάνοντας την τροφοδοσία του καυσίμου οι ιπτάμενες τέφρες εμπλουτίστηκαν σε ιχνοστοιχεία. Οι εξεταζόμενες τέφρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βελτιωτικά εδάφους ή ως λιπάσματα με άλλα υποπροϊόντα, κυρίως σε όξινα εδάφη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά