Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναζήτηση πηγών τροφοδοσίας ψαμμιτών του Νεογενούς στην ιζηματολογική λεκάνη της ανατολικής Μεσσαράς, με χρήση βαρέων ορυκτών

Flouris Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C98850A8-C687-41D1-96BF-56F9BFE4997D
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Φλουρής, "Αναζήτηση πηγών τροφοδοσίας ψαμμιτών του Νεογενούς στην ιζηματολογική λεκάνη της ανατολικής Μεσσαράς, με χρήση βαρέων ορυκτών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69691
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάδυση και η διαμόρφωση του σημερινού τοπογραφικού ανάγλυφου της Κρήτης έχει ερμηνευτεί ως το αποτέλεσμα αφενός διαχρονικών εναλλαγών και ισορροπιών συμπιεστικής παραμόρφωσης και εφελκυστικών τάσεων της υποβυθιζόμενης Αφρικανικής Πλάκας κάτω από την Ευρασιατική, εντός του ευρύτερου χώρου του Αιγαίου μέχρι και της περιοχής της Μεσογειακής ράχης και αφετέρου κλιματικών εναλλαγών. Στο έντονο σχετικά τοπογραφικό ανάγλυφο της Κρήτης δεσπόζει μια ευρύτερη περιοχή σχετικής ταπείνωσης μεταξύ των ορεινών όγκων του Ψηλορείτη στα βόρεια και των Αστερουσίων στον νότο. Η ευρύτερη αυτή περιοχή γνωστή και ως πεδιάδα της Μεσσαράς αποτελεί το πεδινό τμήμα της λεκάνης της Μεσσαράς που εντός τής τα αλπικής ηλικίας πετρώματα της νήσου έχουν καλυφθεί κατά τη διάρκεια του Νεογενούς από κατεξοχήν κλαστικές, ετερογενείς στη λιθολογία, ακολουθίες που κατά θέσεις έχουν μεγάλο πάχος (μεγαλύτερο από 600 μ.). Τα πετρώματα αυτά εντάχθηκαν κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’80 στις περιοχές αναζήτησης υδρογονανθράκων που διεξήγαγε το Ελληνικό Δημόσιο. Μετά από πάροδο δεκαετιών για την ίδια περιοχή παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία κι δεδομένα στο πεδίο της αναζήτησης υδρογονανθράκων (μεταξύ άλλων Panagopoulos etal., 2011; Πασαδάκης etal., 2013; Maravelis etal., 2013).Παρόλο που μεγάλος αριθμός ερευνητών, έχει μελετήσει τους προ- νεογενείς αλλά και τους σχηματισμούς του Νεογενούς και Τεταρτογενούς της νήσου, υπάρχει σχετικά μικρός αριθμός εργασιών σχετικών με την παλαιογεωγραφική της εξέλιξη κατά το Νεογενές/Τεταρτογενές και ταυτόχρονα λείπουν παντελώς εργασίες σχετικά με την προέλευση (provenance) δηλαδή τις περιοχές/θέσεις καθώς και τους σχηματισμούς τροφοδοσίας των σχετικά μεγάλων σε όγκο/ποσότητα υλικών που αποτέλεσαν αρχικά τα ιζήματα και στη συνέχεια τα πετρώματα του Νεογενούς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά