Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οικονομοτεχνική διαστασιολόγηση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος για την τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας ενός κτιρίου

Konstantinidis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E5561C8F-169D-4D63-BEA2-94F5F277C336
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Κωνσταντινίδης, "Οικονομοτεχνική διαστασιολόγηση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος για την τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας ενός κτιρίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69811
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελεί μια αξιόπιστη, φιλική προς το περιβάλλον, εναλλακτική πρόταση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος που υπολογίζει την οικονομοτεχνική διαστασιολόγηση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος για την τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια ενός κτίριου.Μεθοδολογία: Στο πρόγραμμα που αναπτύχθηκε εισάγονται δεδομένα που αναφέρονται στο είδος της κατοικίας, την επιλογή των συσκευών που χρησιμοποιούνται, καθώς και σε άλλους παράγοντες για τον υπολογισμό της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης ενέργειας, του ταυτοχρονισμού φορτίου και της ελάχιστης χωρητικότητας των μπαταριών του συστήματος. Επίσης μέσω του προγράμματος γίνεται η επιλογή των κύριων υλικών του συστήματος, προκειμένου να υπολογιστεί το συνολικό κόστος της εγκατάστασης.Αποτελέσματα: Το πρόγραμμα εξάγει ένα pdf αρχείο στο όποιο αναγράφονται αναλυτικά οι παράμετροι που αναφέρθηκαν προηγουμένως, τα επιλεγμένα υλικά και το συνολικό κόστος εγκατάστασης, χωρίς να περιλαμβάνει την εκτίμηση των καλωδίων, άλλων παρελκόμενων και κόστος εργασίας. Το πρόγραμμα δεν εξετάζει παραμέτρους που σχετίζονται με θέματα σκίασης, χωροθέτησης και ζωνών δουλείας.Συμπέρασμα: Το πρόγραμμα αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη διευκόλυνση του υπολογισμού του κόστους για τους εγκαταστάτες αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και την αναλυτική παρουσίασή τους σε πιθανούς επενδυτές. Περαιτέρω βελτίωση μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές άλλες παραμέτρους για την πλήρη αξιοποίηση του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά