Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της τετραβρωμοδισφαινόλης Α (ΤΒΒΡΑ) σε πλαστικά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (ΑΗΗΕ)

Liarokapis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E2CCE255-D387-42EC-B407-79910AE6CDF8
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Λιαροκάπης, "Μελέτη της τετραβρωμοδισφαινόλης Α (ΤΒΒΡΑ) σε πλαστικά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (ΑΗΗΕ)", Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης:Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69881
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ταχύριθμη ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε στην παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗE). Εστιάζοντας στο πλαστικό των αποβλήτων, εκτιμάται ότι αποτελεί ένα από τα κύρια πρόβλήματα στη διαχείριση των ΑΗΕΕ, καθώς περιλαμβάνει επιβραδυντές φλόγας (FRs) που παρίστανται αρχικά σε αυτό για να προσδώσουν κάποια χαρακτηριστικά στη λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ωστόσο προκαλούν μετέπειτα σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση κατά τη διάρκεια μεθόδων επεξεργασίας και διαχείρισης που εφαρμόζονται σε μονάδες ανακύκλωσης ΑΗΗΕ (όπως κατά την εφαρμογή θερμικών μεθόδων). Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο διαχωρισμός και η ταξινόμηση των ετερογενών πλαστικών ΑΗΗΕ, καθώς και ο εντοπισμός της παρουσίας των FRs και συγκεκριμένα των βρωμιούχων επιβραδυντών φλόγας (BFRs), είναι βασικά βήματα που πρέπει να προηγούνται της ανακύκλωσης χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνολογίες ανίχνευσης. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προσδιορισμός της συγκέντρωσής τους παραμένει κρίσιμος, η παρούσα εργασία μελετά την ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών αναγνώρισης, προκειμένου να ανιχνευθούν οι BFRs, αφού πρώτα διαπιστωθεί σε ποια πολυμερή απαντώνται. Τα πλαστικά περιβλήματα που αποτελούν το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, προήλθαν από τέσσερα είδη ηλεκτρικών συσκευών. Οι συσκευές που εξετάστηκαν ήταν: φούρνοι μικροκυμάτων, ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα και συσκευές παραγωγής ήχου και εικόνας.Η πειραματική διαδικασία περιλάμβανε τη συλλογή των δειγμάτων, την απαραίτητη προεπεξεργασία και στη συνέχεια την εφαρμογή των μεθόδων εκχύλισης. Διερευνήθηκε τόσο η δυνατότητα εκχύλισης της ουσίας εξετάζοντας το διαλυτικό μέσο /συνδυασμό διαλυτών και το είδος του πολυμερούς, όσο και οι παράμετροι που επηρεάζουν τον προσδιορισμό της ουσίας με χρήση Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης – HPLC (High-Performance Liquid Chromatography), μεταξύ των οποίων καθοριστική κρίθηκε η μέθοδος εκχύλισης που εφαρμόζεται (μικροκύματα ή υπέρηχοι). Η εργασία επικεντρώθηκε στην παρουσία τετραβρωμοδισφαινόλης Α, καθώς αποτελεί το πιο κοινό επιβραδυντή φλόγας σε πλαστικά από ΑΗΗΕ. Διαπιστώθηκε ότι η παρουσία και ανίχνευσή της εξαρτάται (α) από το είδος του πολυμερούς από το οποίο είναι κατασκευασμένο το πλαστικό, καθώς επίσης σημαντικό ρόλο κατέχει (β) το εκχυλιστικό μέσο, (γ) η μέθοδο εκχύλισης, (δ) το ίδιο το απόβλητο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά