Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωχημικός χαρακτηρισμός μητρικών σχηματισμών πετρελαίου της Κέρκυρας.

Tsochantaris Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B199D311-A719-477B-985C-873462D290AF
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικολαος Τσοχανταρης, "Γεωχημικός χαρακτηρισμός μητρικών σχηματισμών πετρελαίου της Κέρκυρας.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69911
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται το δυναμικό πετρελαιογένεσης της Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα το δυναμικό των Μειοκαινικών και Πλειοκαινικών σχηματισμών στο βορειοδυτικό τμήμα της ζώνης επώθησης στη Κέρκυρα. Χρησιμοποιήθηκαν 41 επιφανειακά δείγματα από διαφορετικές τομές του κόλπου του Άγιου Γεώργιου Πάγων και από το ακρωτήρι του Αγίου Στέφανου, τα οποία αναλύθηκαν με πρότυπες μεθόδους οργανικής γεωχημείας. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση Rock-Eval για τον αρχικό χαρακτηρισμό του οργανικού περιεχομένου των δειγμάτων. Επιπλέον το οργανικό υλικό εκχυλίστηκε από τα δείγματα των πετρωμάτων και αναλύθηκε με υγρή χρωματογραφία ανοικτής στήλης και αέρια χρωματογραφία – φασματοσκοπία μάζας. Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα υπολογίστηκαν συγκεκριμένοι γεωχημικοί δείκτες για τον προσδιορισμό της ποιότητας και ποσότητας της οργανικής ύλης, της προέλευσης της και των συνθηκών του περιβάλλοντος απόθεσής της. Με βάση τα δεδομένα αυτά και συνεκτιμώντας τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής, συνάγεται ότι εντοπίζονται στρώματα Μειόκαινου και Πλειόκαινου, τα οποία περιέχουν φτωχή οργανική ύλη κατάλληλη για παραγωγή κυρίως υγρού ή ξηρού αερίου. Η οργανική ύλη προέρχεται από φυτικό οργανικό υλικό χερσαίας ή και θαλάσσιας προέλευσης, είναι ανώριμη θερμικά και έχει αποτεθεί σε αναγωγικό περιβάλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά