Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ένα προσαρμοστικό σύστημα επεξεργασίας σύνθετων ερωτημάτων πάνω στο σύστημα STORM

Prountzos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/79614EF1-D601-402E-A25F-705D7FFD6EC3
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Προύντζος, "Ένα προσαρμοστικό σύστημα επεξεργασίας σύνθετων ερωτημάτων πάνω στο σύστημα STORM", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69926
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια
Περιέχει το Τεκμήριο:

Περίληψη

Distributed complex event processing is a method of tracking, analyzing,processing and detecting specific events or patterns of events that may occurin event data streams from various distributed sources. Every node within anetwork does in-situ processing from its sources. This way of handling largesets of data whose sources may be geographically scattered, has a couple ofadvantages over centralizing the data into a single node and process themthere. The amount of information is potentially vast and limitations of theavailable bandwidth render this approach impractical. Thus, a distributedapproach is implemented for communication efficiency. Additionally, havinga single node do all the processing and synchronizations of the networkcreates a Single Point of Failure (SPOF) making the system unreliable whenreal-time processing is important.For these reasons, an architecture of an in situ complex event processingis developed using the Apache Storm primitives. The architecture detectspatterns of interest on incoming event data streams over a number of nodesin the network in real-time. The patterns, events and network agents arespecified from a user in a file and the system is designed to support multiplesuch queries as well as to adapt to any significant changes in the network.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά