Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυκριτηριακή αξιολόγηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε απομονωμένο σύστημα. Εφαρμογή στη Κρήτη

Stavroulaki Athina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E831101C-9C05-444C-BA7E-22C7053ABD9E
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθηνά Σταυρουλάκη, "Πολυκριτηριακή αξιολόγηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε απομονωμένο σύστημα. Εφαρμογή στη Κρήτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70011
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ακολούθησε η ανάγκη αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας. Με δεδομένο, ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, προέρχονται από την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, η σημασία της συμμετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή από την άποψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι καίρια. Στο νησί της Κρήτης- ένα κλειστό ενεργειακό σύστημα- δύναται να αξιοποιηθεί η ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικού φορτίου- κατά τη διάρκεια του 24ωρου- χρησιμοποιώντας συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης όπως οι μπαταρίες, οι αντλησιοταμιευτήρες, κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, σφόνδυλοι, υπερσυσσωρευτές είναι ικανά να μελετηθούν για το συγκεκριμένο σύστημα-νησί . Τα συστήματα αυτά μπορούν να αξιολογηθούν για την καταλληλότητα τους, με κριτήρια την οικονομική αποδοτικότητα, την ενεργειακή απόδοση , την αποδοχή από την ευρύτερη κοινωνία, την επικινδυνότητα-φιλικότητα προς το περιβάλλον, την ωριμότητα της τεχνολογίας, το χρόνο αντίδρασης , την αυτάρκεια-ευελιξία της τεχνολογίας και διάφορα τεχνολογικά χαρακτηριστικά αυτής. Σκοπός της παρούσας ΔΕ ήταν η σύγκριση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, αλλά και παράλληλα με τη γνώμη διαφορετικών τοπικών ομάδων συμφερόντων βάσει των ίδιων κριτηρίων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίων που ως τελικός στόχο είχε την κατάταξη και εν τέλει την παρουσίαση του καταλληλότερου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με τη μέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης για το νησί της Κρήτης. Το συμπέρασμα που προέκυψε από την εργασία σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν σε σχέση με τη βιβλιογραφική έρευνα πάνω στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας ήταν η κατάταξη του συστήματος αντλησιοταμίευσης ως –του καταλληλότερου συστήματος αποθήκευσης για τα σύγχρονα δεδομένα του νησιού της Κρήτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά