Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

SimplePL: ένα Runtime σύστημα παρόμοιο της OpenCL για HLS OpenCL Kernels

Grammatopoulos Athanasios-Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0A7EBF4D-AD6F-4715-A4C4-4DB0CFAAA6A0
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος-Βασίλειος Γραμματόπουλος, "SimplePL: ένα Runtime σύστημα παρόμοιο της OpenCL για HLS OpenCL Kernels", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70015
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

SimplePL is a runtime system that features an OpenCL-like application programming interface to interact with high level synthesis OpenCL kernels on your programmable logic. The system consists of a C Library that interacts with Linux kernel modules. SimplePL simplifies the development of Linux applications that use HLS OpenCL kernels. Applications can program the PL with pre-compiled bitfiles on demand and call it's HLS kernels IP cores through the library in a similar way an OpenCL application calls OpenCL kernels. SimplePL can schedule the workload on the available IP cores, manage the physical and the virtual addresses of the PL's units, create and manage memory buffers, handle the low level communication between the application and the PL and all these by hiding all the complexity of the programmer.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά