Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φρούριο Ιτζεδίν: έλεγχος στατικής επάρκειας με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και προτάσεις επεμβάσεων για την αποκατάσταση του

Kasampali Amalia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3C8B9984-A452-4094-A8A2-812D22EF4F4A
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αμαλία Κασάμπαλη, "Φρούριο Ιτζεδίν: έλεγχος στατικής επάρκειας με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και προτάσεις επεμβάσεων για την αποκατάσταση του", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70251
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Δ.Ε. έγινε σε συνεργασία με την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Καβαλλάρη Ελένη (Αρχιτέκτων Μηχανικός). Από κοινού περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική αποτύπωση και ιστορική τεκμηρίωση του μνημείου, την παθολογία και αποτίμηση των φθορών (βλ. Δ.Ε. με τίτλο «Φρούριο Ιτζεδίν: Μελέτη αποκατάστασης και πρόταση επανάχρησης του μνημείου»), στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την περεταίρω ανάλυση και στις δύο διπλωματικές.Το κτήριο αποτελεί σύμβολο χρονικής- ιστορικής διαδοχής. Οι φθορές του αποτελούν σύνθεση της δράσης φύσης και ανθρώπου και οι επεμβάσεις θα γίνουν με σκοπό τη συντήρηση του μνημείου και με πρόθεση τη διατήρηση της μνήμης. Στην παρούσα διπλωματική γίνεται η προσομοίωση μέρους της κατασκευής με πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων. Η επιλογή του έγινε με τον επί τόπου εντοπισμό του τμήματος που δέχεται τις μεγαλύτερες καταπονήσεις και φέρει τις σοβαρότερες βλάβες. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής καταγράφεται η δυναμική απόκριση του κτηρίου, στην οποία βασίζονται κατόπιν οι προτάσεις αποκατάστασής του. Ο τρόπος λειτουργίας και το δομικό σύστημα του κτηρίου είναι κοινό σε όλη την κατασκευή, οπότε τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ενός τμήματος μπορούν να μεταφερθούν σε ολόκληρο.Σκοπός είναι οι προτάσεις αποκατάστασης, εφόσον θα βασιστούν στο υπολογιστικό μοντέλο, να είναι στοχευμένες ως προς την επίλυση συγκεκριμένων στατικών προβλημάτων, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες επεμβάσεις. Οι προτάσεις αποκατάστασης συμβαδίζουν και με τις νέες χρήσεις που επιλέγονται, οι οποίες και επιβάλουν συγκεκριμένη διαμόρφωση των χώρων. Η πρόταση αποκατάστασης αποβλέπει στην άρση των αιτιών που προκάλεσαν την φθορά των υλικών και αφορά τα δομικά υλικά του μνημείου σε σχέση με το περιβάλλον του.Πρόκειται ουσιαστικά για μια ερευνητική πρόταση για ολοκληρωμένο σχεδιασμό ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος που να βασίζεται στην συνεχή συνεργασία επιστημονικών κλάδων και θα αναδεικνύει μια μεθοδολογία μελέτης που οδηγεί στην επιλογή ορθότερων αποφάσεων και ενιαίας σχεδιαστικής επίλυσης στην αποκατάσταση και επανάχρησης ιστορικών κτιρίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά