Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόταση διαμόρφωσης σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας για το Δήμο Χανίων

Korakaki Antonia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/98977D23-A257-4BED-B426-109A76EF0A5F
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντωνία Κορακάκη, "Πρόταση διαμόρφωσης σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας για το Δήμο Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70276
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού «Χώρος και Σχεδιασμός» του Πολυτεχνείου Κρήτης και πραγματεύεται την ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας του δήμου Χανίων. Η επιλογή συγκρότησης συγκεκριμένα του σχεδίου ΣΒΑΚ δεν ήταν τυχαία και αιτιολογείται διότι, διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα με κυριότερο την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, θέτοντας ως προτεραιότητα του σχεδιασμού τον άνθρωπο έναντι του αυτοκινήτου. Αυτό αποτελεί την κύρια αιτία που το καθιστά ποιοτικότερο από μία απλή κυκλοφοριακή μελέτη. Παράλληλα όμως βελτιώνει και την εικόνα ολόκληρης της πόλης, άρα και της ανταγωνιστικότητάς της ως προς χρηματοδοτήσεις, που εν καιρώ κρίσης δεν θεωρείται αμελητέο ζητούμενο.Όσον αφορά τη περιοχή μελέτης επιλέχθηκε, αρχικά, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει εκπονηθεί ακόμα κάποιο σχέδιο ΣΒΑΚ για εκείνη και έπειτα διότι η κυκλοφοριακή της οργάνωση χρήζει βελτίωσης. Ενδεικτικά, υστερεί στην ύπαρξη επαρκών οργανωμένων χώρων στάθμευσης, στην ύπαρξη δικτύου ποδηλάτων και πεζών, ενώ αντιμετωπίζει και έντονα προβλήματα κορεσμού σε αρκετούς από τους κεντρικότερους οδικούς της άξονες. Το πρόβλημα αυτό διογκώνεται τους θερινούς μήνες λόγω της εποχικότητας. Ταυτόχρονα, όμως, διαθέτει και ορισμένες προοπτικές για αναβάθμιση του χώρου, καθώς και ένα ισχυρό πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη αναφορά στο κυκλοφοριακό πρόβλημα των σύγχρονων πόλεων, καθώς και μία προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης του όρου της “βιώσιμης κινητικότητας”, που προκύπτει ως λύση στο κυκλοφορικό. Έπειτα, μελετώνται τα χαρακτηριστικά και τα στάδια εκπόνησης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας ή αλλιώς ΣΒΑΚ, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν πλήρως κατανοητά η σπουδαιότητα και ο ρόλος του, με απώτερο σκοπό την εκπόνηση ενός αντίστοιχου σχεδίου για την περιοχή μελέτης.Στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά εξετάζεται εν συντομία η ιστορική εξέλιξη της περιοχής μελέτης, καθώς και οι ιστορικές μεταβολές που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια και έπειτα τα σημερινά κυκλοφοριακά προβλήματα και οι παθογένειες του οδικού δικτύου της. Στη συνέχεια αναλύονται τα χωρικά και πολεοδομικά στοιχεία που συλλέχθηκαν, με κυριότερο εξ αυτών τις χρήσεις γης. Σκοπό αυτού του κεφαλαίου αποτελεί η εξαγωγή συμπερασμάτων όχι μόνο για το πλήθος ή την ένταση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, αλλά και τις ενδεχόμενες αιτίες εμφάνισης τους ή τις τάσεις εξέλιξης τους.Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, αφού έχουν διατυπωθεί συμπεράσματα για τα προβλήματα της περιοχής και τις διαδικασίες εκείνες που τα διογκώνουν, θα προκύψουν οι προτάσεις για τη βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου και των χώρων κίνησης της πόλης των Χανίων, που ταυτόχρονα θα συγκροτήσουν και το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά