Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση και υλοποίηση σε HLS του router για το δίκτυο του AXIOM

Tabakakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/53FCE7F4-5D6E-489A-A762-545EBA0956FA
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Ταμπακάκης, "Σχεδίαση και υλοποίηση σε HLS του router για το δίκτυο του AXIOM", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70302
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το AXIOM project (Agile, eXtensible, fast I/O Module) στοχεύει στην έρευνα νέων αρχιτεκτονικών για τα Cyber-Physical συστήματα CPSs του μέλλοντος. ́Ενας από τους σκοπούς του project είναι ο σχεδιασμός μίας μικρής και οικονομικά προσιτής πλατφόρμας η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κόμβος τύπου LEGO σε ένα CPS, και ταυτόχρονα θα παρέχει προσαρμοστικότητα, ενεργειακή οικονομία αλλά και δομοστοιχειώτητα μέσω υψηλής ταχύτητας διασύνδεση πολλών κόμβων, το οποίο με τη σειρά του θα ανοίξει τον δρόμο για ταχεία και αξιόπιστη επικοινωνία. Δεδομένου ότι το επίπεδο της επικοινωνίας είναι η ραχοκοκαλιά κάθε κατανεμημένου συστήματος, αν δεν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί προσεκτικά μπορεί να οδηγήσει σε συμφόρηση του δικτύου, χαμηλό throughput, μεγάλες καθυστερήσεις και γενικά να υποβαθμίσει την απόδοση. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός router το οποίο επιτρέπει την αδιάλειπτη διασύνδεση πολλών AXIOM boards τα οποία εκτείνονται μέσα σε ένα δίκτυο υψηλού throughput και χαμηλού latency. Βασισμένο σε μια δομή δικτύου χαμηλού κόστους, το router ακολουθεί την αρχή της ελάχιστης δυνατής χρήσης των πόρων της πλατφόρμας ενώ αξιοποιεί τα γνωστά και δοκιμασμένα δομικά στοιχεία των routers. Χρησιμοποιεί ιδεατά κανάλια ώστε να επιτρέπει την διαιτησία βάσει προτεραιότητας τύπου πακέτου το οποίο σε συνδυασμό με μία τεχνική Virtual Cut-Through μεταγωγής και ένα ντετερμινιστικό αλγόριθμο δρομολόγησης, προσφέρει αποδοτική και αξιόπιστη προώθηση πακέτων. Ο έλεγχος της ροής των πακέτων υλοποιείται μέσα από σήματα που προσομοιάζουν interrupts, τα οποία στέλνονται μεταξύ γειτονικών κόμβων με αποτέλεσμα την μεταφορά πακέτων δίχως απώλειες. Με μία πλήρως pipelined αρχιτεκτονική και ένα αποδοτικό streaming πρωτόκολλο επικοινωνίας, το router προσφέρει μία χαμηλού κόστους και υψηλής ταχύτητας διασύνδεση των κόμβων του δικτύου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά