Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απώλεια μνήμης: (απ-) εδαφικοποιήσεις μνήμης στη σύγχρονη εποχή

Apostolopoulos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C1268E7B-EEE9-412C-8D17-8D678423FE59
Έτος 2017
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Αποστολόπουλος, "Απώλεια μνήμης: (απ-) εδαφικοποιήσεις μνήμης στη σύγχρονη εποχή", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70411
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Στο συνεχώς οπτικοακουστικά, απτικά ακόμα και οσφρητικά ψηφιοποιούμενο περιβάλλον πληροφορίας της σύγχρονης μετανεωτερικής εποχής που διανύεται, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της ανθρώπινης βιωμένης διάρκειας του χρόνου, τη μνήμη, ως έναυσμα για τον σχεδιασμό χωρικών καταστάσεων και συμβάντων που έχουν τη δυνατότητα να υπερβούν τα συνεπτυγμένα όρια χρονικής συστολής της σύγχρονης διαμεσολαβημένης, άυλης, χωρικής εμπειρίας.Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη, καθένα από τα οποία αποτελεί μια σχετικά αυτόνομη ενότητα όσον αφορά τη μελέτη της μνήμης. Το κύριο μέρος της εργασίας αφορά στη φιλοσοφική κατανόηση της ερμηνείας της έννοιας της μνήμης από τον Γάλλο φιλόσοφο Henri Bergson και συγκεκριμένα μέσω της ανάγνωσής του από τον επίσης Γάλλο στοχαστή Gilles Deleuze. Η επαφή με το κείμενο του Deleuze, έχει σκοπό να βοηθήσει την κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με την ερμηνεία του χώρου στη σχέση του με ζητήματα μνήμης και τη διαχείρισή της στον χωρικό σχεδιασμό. Μεθοδολογικά, το κείμενο του Μπερξονισμού χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη αναλυτικά και συνδέθηκε με άλλα κείμενα του Deleuze, κυρίως τις μελέτες του για τον κινηματογράφο (Κινηματογράφος Ι: Η εικόνα – κίνηση και Κινηματογράφος ΙΙ: Η χρονοεικόνα) και της δεύτερης διδακτορικής διατριβής του Διαφορά και Επανάληψη, με στόχο την ολοκληρωμένη κατανόηση της έννοιας. Παράλληλα, η έννοια της μνήμης αναζητήθηκε στα πεδία του πολιτισμού και του χώρου· αφενός με σκοπό τον προσδιορισμό της ανθρωπολογικής της διάστασης και αφετέρου για την εξεύρεση εννοιολογικών σχημάτων που μπορούν να εφαρμοστούν στη σχεδιαστική διαδικασία. Το πρώτο μέρος [Α], λοιπόν, αναφέρεται στις ανθρωπιστικές ερμηνείες της μνήμης, στα πεδία της κοινωνιολογίας και της «αρχαιολογίας των μέσων», μέσα από το έργο των Maurice Halbwacks και Ernst Wolfgang αντίστοιχα.Το δεύτερο μέρος [Β] αναλύει την έννοια της μνήμης στο φιλοσοφικό πλαίσιο της σκέψης του Gilles Deleuze (1925-1995). Ειδικότερα, αναλύεται το δίπολο μνήμη – ύλη ή αλλιώς παρελθόν – παρόν ή υποκειμενικό – αντικειμενικό, στο έργο του Henri Bergson όπως αυτό ερμηνεύεται από τον Deleuze.Το τρίτο μέρος [Γ] της μελέτης επιχειρεί να μεταπηδήσει από το πεδίο της φιλοσοφίας σε αυτό του χώρου, παρουσιάζοντας έννοιες οι οποίες σχετίζονται με τον χώρο και την μνήμη στη σύγχρονη αρχιτεκτονική σκέψη υπό το πρίσμα της θεώρησης του Deleuze που αναλύθηκε.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά