Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ασφαλή ερωτήματα σημείου στο σύστημα CryptDB

Mantonanaki Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B7FE0538-0979-41E4-8E4C-CA7E4746ABDB
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Μαντωνανάκη, "Ασφαλή ερωτήματα σημείου στο σύστημα CryptDB", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.70519
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκε ο τρόπος αναζήτησης ερωτημάτων σημείου (Point queries) πάνω στα δεδομένα που έχουν ανατεθεί σε ένα μη-αξιόπιστο διακομιστή (Server). Αρχικά, παρουσιάστηκε το σύστημα CryptDB και η λειτουργικότητα του, ενώ στη συνέχεια η Searchable Symmetric Encryption (SSE) τεχνική. Έτσι, εξετάστηκε το κατά πόσο μπορεί να τροποποιηθεί αυτό το σύστημα και να υποστηρίζει την τεχνική SSE. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική, την εισαγωγή δεδομένων και την εκτέλεση των ερωτημάτων. Η προσαρμογή του SSE στο CryptDB έγινε διότι, η κρυπτογράφηση που υποστήριζε point queries ερωτήματα στο σύστημα ήταν αποτελεσματική στις απαντήσεις της, αλλά είχε μη αποδεκτές διαρροές. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να εκτελεστούν ερωτήματα point queries, χωρίς να αποκαλύπτεται η συχνότητα των κρυπτογραφημένων δεδομένων, καθώς με την κρυπτογράφηση DET δυο κείμενα (plaintext) είχαν ίδιο κρυπτογραφημένο κείμενο. Στην υλοποίηση της εργασίας μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε τεχνική SSE ως ένα μαύρο κουτί, και το αρχείο (file) να μετατραπεί σε πλειάδα (tuple), ενώ η λέξη κλειδί (keyword) σε δεδομένα του tuple. Επομένως, το σύστημα αυτό θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην απάντηση point queries.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά