Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου σε ιστορικά παραδοσιακά σύνολα. Η διεθνής εμπειρία και η ελληνική προοπτική

Perathoraki Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/46BEC101-BCCE-46A9-AB41-99808A9A3F65
Έτος 2017
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Περαθωράκη, "Η ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου σε ιστορικά παραδοσιακά σύνολα. Η διεθνής εμπειρία και η ελληνική προοπτική", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.71511
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι παραδοσιακοί οικισμοί της Ελλάδας αποτελούν βασικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχιτεκτονικής. Η αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους , κατά την πάροδο του χρόνου και των σύγχρονων συνθηκών , οδήγησε στην επιτακτική ανάγκη για την προστασία τους,με συγκεκριμένα θεσμικά πλαίσια. Σύγχρονος παράγοντας της αλλοίωσης του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισμών, αποτελεί ο τουρισμός , αφού η ταυτότητα των παραδοσιακών οικισμών αποτελεί στοιχείο τουριστικής εκμετάλλευσης. Βασικό θέμα διερεύνησης της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης του τουρισμού, ο οποίος μπορεί να αναδείξει τους παραδοσιακούς οικισμούς ή να αλλοιώσει την ταυτότητά τους. Επίσης, διερευνάται πώς η ήπια τουριστική ανάπτυξη , οι εναλλακτικές δηλαδή μορφές τουρισμού, συμβάλλουν στην ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα του τόπου και με ποιες συνθήκες αυτέςδύνανται να εφαρμοστούν. Για την εξέταση των φαινομένων μελετώνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παραδοσιακών συνόλων και πρακτικές διατήρησης και αναβίωσης τους μέσα από τη διεθνή εμπειρία. Επιλέγονται περιπτώσεις στις οποίεςο σωστός σχεδιασμός οδήγησε στην βέλτιστη ανάδειξη τους, όπως και περιπτώσεις στις οποίες ο σχεδιασμός οδήγησε στην περαιτέρωυποβάθμιση τους. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των καλών πρακτικών, επιλέγονται προς διερεύνηση δύο παραδοσιακοί οικισμοί της Κρήτης και διερευνώνται οι προοπτικές για την εφαρμογή καλών πρακτικών που μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη τους ταυτόχρονα με τη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά