Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επισκόπηση της λειτουργίας και της διαχείρισης μικροδικτύου μέσης τάσης με αποθήκη ενέργειας

Kouloukythas Odysseas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/269652D8-1320-4185-8FF9-0BA5493146D0
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Οδυσσέας Κουλουκύθας, "Επισκόπηση της λειτουργίας και της διαχείρισης μικροδικτύου μέσης τάσης με αποθήκη ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.71751
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι προσπάθειες για την μείωση της χρήσης των πηγών ορυκτών καυσίμων και την αντικατάσταση τους από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) συγκεντρώνονται στην μείωση των εκπομπών από την παραγωγή, μεταφορά και κατανάλωση ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια έχουν χαραχθεί πολιτικές που αφορούν τη δημιουργία θεσμικού και χρηματοοικονομικού πλαισίου για την στήριξη της ένταξης των ΑΠΕ στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, της θέρμανσης και των μεταφορών. Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο δυναμικό σε ΑΠΕ. Η αιολική ενέργεια πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρουσιάζει επίσης ένα ιδιαίτερα υψηλό ηλιακό δυναμικό, περίπου 1.400-1.800 (kWh/(m2.yr)) ετησίως σε οριζόντιο επίπεδο, ανάλογα το γεωγραφικό πλάτος και το ανάγλυφο της περιοχής. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι τεχνολογίες των συστημάτων ΑΠΕ και συγκεκριμένα, των Φωτοβολταϊκών τεχνολογιών, των υδροηλεκτρικών έργων και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, με στόχο να διερευνηθεί η δυνατότητα ηλεκτροδότησης φορτίων μέσω φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών σταθμών με σύστημα αποθήκευσης μπαταριών, όπου υλοποιείται έλεγχος συχνότητας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά