Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών και ανασταλτικοί παράγοντες

Kaparis Iakovos-Lazaros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1340F56B-1AB7-47A3-B59B-6D3A4A717C76
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιάκωβος-Λάζαρος Κάπαρης, "Εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών και ανασταλτικοί παράγοντες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72131
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις των δεκαετιών 1970 και 1980 και ως αντίδραση στην αύξηση των τιμών ενέργειας, άρχισε η ίδρυση των εταιρειών ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΥ). Οι πρώτες ΕΕΥ ιδρύθηκαν στις ΗΠΑ και αργότερα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη λειτουργεί ήδη σημαντικός αριθμός ΕΕΥ με τις περισσότερες να εντοπίζονται σε Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία και Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι πρέπει να συνδυάζεται η κρατική παρέμβαση και η χρηματοδότηση από τρίτους (ΧΑΤ). Γίνεται προσπάθεια, η χρήση της τεχνογνωσίας στην ενεργειακή εξοικονόμηση να μην περιορίζεται στον εταιρικό τομέα αλλά να επεκταθεί και στην ιδιωτική κατοικία και τα δημόσια κτίρια εξαιτίας κυρίως των σημαντικών περιβαλλοντικών ωφελημάτων που προκύπτουν. Στην Ελλάδα οι ΕΕΥ βρίσκονται ακόμα σε ένα αρκετά πρώιμο στάδιο και τα παραδείγματα που υπάρχουν δεν είναι πολλά έτσι ώστε να βγουν σαφή συμπεράσματα. Θα μπορούσαμε όμως να αναφέρουμε, πως σύμφωνα και με παραδείγματα άλλων χωρών, είναι εφικτή η εύρεση βιώσιμων μοντέλων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και στην Ελλάδα και παράλληλα να εξασφαλίζονται οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη.Η παρούσα έρευνα εντοπίζει τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες που παρεμποδίζουν την εδραίωση των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ) στην Ελλάδα σύμφωνα με τις κατηγορίες συμμετεχόντων (δήμοι, ξενοδοχεία, τράπεζες, νοσοκομεία, επιχειρήσεις μέσα μαζικής ενημέρωσης και ελεύθεροι επαγγελματίες). Από τους συμμετέχοντες προκύπτει το γενικό συμπέρασμα πως οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υπογραφή ΣΕΑ είναι: 1.) η ανεπαρκής κυβερνητική και τραπεζική βοήθεια, 2.) ο μεγάλος χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης και άρα η μεγάλη χρονική διάρκεια της σύμβασης και 3) η δυσπιστία από τη πλευρά του ενδιαφερόμενου για τα εγγυώμενα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας. Φυσικά τα ερευνητικά αποτελέσματα όπως είναι και αναμενόμενο διαφέρουν από κατηγορία σε κατηγορία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά