Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απόδοση και εκπομπές αερίων ρύπων κατά την θερμική αξιοποίηση λυματολάσπης βιολογικού καθαρισμού Χανίων, από συν-καύση σε ρευστοποιημένη κλίνη

Alexandrakis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B80A57D9-3757-4F87-B2EA-69615985450D
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Αλεξανδράκης, "Απόδοση και εκπομπές αερίων ρύπων κατά την θερμική αξιοποίηση λυματολάσπης βιολογικού καθαρισμού Χανίων, από συν-καύση σε ρευστοποιημένη κλίνη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72171
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκαν η απόδοση και οι εκπομπές αέριων ρύπων κατά την θερμική αξιοποίηση πυρηνόξυλου και λυματολάσπης, αλλά και μιγμάτων αυτών, σε εργαστηριακή μονάδα ρευστοποιημένης κλίνης φυσαλίδων. Αρχικά πραγματοποιήθηκε χημικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων, μέσω προσεγγιστικής και στοιχειακής ανάλυσης, αλλά και χημικής και ορυκτολογικής ανάλυσης των τεφρών τους, καθώς και καθορισμός των υδροδυναμικών χαρακτηριστικών της ρευστοποίησης. Τα πειράματα καύσης πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες αναλογίες μιγμάτων των δυο καυσίμων, συναρτήσει του λόγου περίσσειας του αέρα και του ρυθμού τροφοδοσίας, για την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών, όσον αφορά την απόδοση και τις εκπομπές των αέριων ρύπων. Η καύση για το πυρηνόξυλο πραγματοποιήθηκε κυρίως εντός της κλίνης, ενώ η λυματολάσπη παρουσίασε ένα σχεδόν ομοιόμορφο προφίλ θερμοκρασιών κατά μήκος του καυστήρα. Οι εκπομπές CO ήταν αρκετά χαμηλές και εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Για το πυρηνόξυλο οι εκπομπές NOx ήταν λίγο υψηλότερες από τα επιτρεπτά όρια, ενώ οι εκπομπές SO2 ήταν αμελητέες, σε αντίθεση με την λυματολάσπη. Με την αύξηση της ροής του αέρα παρατηρήθηκε αύξηση του CO και των NOx, ενώ για την λυματολάσπη οι εκπομπές ρύπων μειώθηκαν. Με την αύξηση του ρυθμού τροφοδοσίας παρατηρήθηκε αύξηση στις εκπομπές SO2 και NOx. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πειραμάτων, οι βέλτιστες συνθήκες καύσης επιτεύχθηκαν για συνδυασμό μιγμάτων πυρηνόξυλου/λυματολάσπης σε όλες τις αναλογίες, για λόγο περίσσειας του αέρα λ=1,5 και για ρυθμό τροφοδοσίας καυσίμου F=12g/min.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά