Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Basic design and simulation of oil production pipelines

Siaw Clement-Gyasi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5BDE9C76-CFA4-4D9E-8FCD-FE919E97CD66
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Clement-Gyasi Siaw, "Basic design and simulation of oil production pipelines", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72191
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας γεώτρησης παραγωγής σε ένα ταμιευτήρα πετρελαίου, τα ρευστά από τον ταμιευτήρα παράγονται στην επιφάνεια στο σημείο της γεώτρησης. Ακολούθως, τα ρευστά μεταφέροντα μέσα από ένα δίκτυο αγωγών μήκους αρκετών χιλιομέτρων προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, όπου γίνεται ο διαχωρισμός τους σε αέριο, πετρέλαιο και νερό, η επεξεργασία του πετρελαίου, η μέτρηση της παραγόμενης ποσότητας και τέλος η αποθήκευση ή η άμεση μεταφορά προς το διυλιστήριο. Ο σχεδιασμός του δικτύου αγωγών μεταφοράς των παραγόμενων ρευστών από τη γεώτρηση μέχρι τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας είναι καθοριστικός παράγοντας για την βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης, καθώς επηρεάζει τόσο την παροχή των παραγόμενων ρευστών, όσο και τη συχνότητα και τη διάρκεια των απαιτούμενων διακοπών λειτουργίας της εκμετάλλευσης για συντήρηση. Ο σχεδιασμός του δικτύου περιλαμβάνει τη μελέτη διαφόρων παραγόντων λειτουργίας όπως είναι η πίεση, η θερμοκρασία και η ταχύτητα των ρευστών μέσα στους αγωγούς, η κατανομή των ρευστών φάσεων σε κάθε τμήμα του δικτύου, ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας προς το περιβάλλον, η διάβρωση, καθώς και η εκτίμηση πιθανών ανασχετικών παραγόντων της ροής, όπως είναι η κατακρήμνιση και συσσώρευση στερεών μέσα στους αγωγούς, οι επικαθίσεις στερεών, ο σχηματισμός gel από τη δημιουργία κεριών κ.α. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μελετήθηκε ένα δίκτυο αγωγών μεταφοράς ρευστών από δύο υποθαλάσσιους ταμιευτήρες πετρελαίου, ο κάθε ένας με τρεις γεωτρήσεις παραγωγής. Το δίκτυο αποτελείται από δύο σταθμούς συγκέντρωσης των ρευστών από τις επιμέρους γεωτρήσεις και όδευσης των ρευστών μέσω ενός αγωγού μήκους 12 Km προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Μελετήθηκαν μέσω προσομοίωσης δύο σετ διαμέτρων για τους αγωγούς του δικτύου. Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε με την σουίτα εφαρμογών της IPM και περιελάμβανε ολόκληρο το σύστημα παραγωγής, δηλαδή την απόδοση των δύο ταμιευτήρων (MBAL), την απόδοση των γεωτρήσεων παραγωγής (PROSPER) και την απόδοση του δικτύου των αγωγών (GAP). Τα αποτελέσματα της μελέτης χρησίμευσαν στον καθορισμό ενός συνόλου οδηγιών για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής πετρελαίου από το συγκεκριμένο σύστημα για μία περίοδο δέκα ετών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά