Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση αστοχιών - βλαβών διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών σταθμών στην Ελλάδα

Chiras Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FBC4A5B3-0A9D-4812-8F5E-42C92446033E
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Χήρας, "Ανάλυση αστοχιών - βλαβών διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών σταθμών στην Ελλάδα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72271
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη χρήση στατιστικών μεθόδων στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αστοχίες-βλάβες σε διασυνδεδεμένους φωτοβολταϊκούς (ΦΒ) σταθμούς στην Ελλάδα.Για τη διεξαγωγή της μελέτης, απαιτήθηκε αρχικά η διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης των ΦΒ σταθμών στην Ελλάδα, καθώς και η βιβλιογραφική έρευνα στις ήδη δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες σχετικά με την κατηγοριοποίηση και διάκριση των αστοχιών σε ΦΒ συστήματα. Στη συνέχεια επιλέχθηκε το δείγμα της έρευνας από πραγματικές αστοχίες, όπως προέκυψαν από αρχεία συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, σε 44 ΦΒ σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτό το δείγμα εξετάστηκαν κατάλληλες μεταβλητές για την άντληση πληροφορίας σχετικά με τις αστοχίες. Το σύνολο αυτής της πληροφορίας εισήχθη στο SPPS για τη διενέργεια περιγραφικών και επαγωγικών στατιστικών αναλύσεων. Από το σύνολο των στατιστικών αναλύσεων προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τις σχέσεις των μεταβλητών που επηρεάζουν τις αστοχίες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά