Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος στην περιοχή του Ρεθύμνου

Dandolou Marina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/617D2C27-E763-4BA1-AB24-DFC807465C5E
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρίνα Δανδόλου, "Ανάλυση ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος στην περιοχή του Ρεθύμνου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72411
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος μίας κατοικίας επηρεάζει τόσο την υγεία όσο και την ευημερία των κατοίκων της. Στις μέρες μας, λόγω της συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης των ανθρώπων, θεωρείται δεδομένο, ότι στις ανεπτυγμένες χώρες, οι συνθήκες και το περιβάλλον στον οποίο περνούν οι άνθρωποι πολλές ώρες της ημέρας τους, θα είναι ικανοποιητικές.Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, κατοικιών στην περιοχή του Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Για την εκπόνηση της έρευνας μοιράστηκαν και συλλέχθηκαν 300 ερωτηματολόγια σε τυχαίους κατοίκους της πόλης. Τα ερωτηματολόγια αυτά περιελάμβαναν ερωτήσεις που αφορούσαν στο έτος 2015, ενώ μοιράστηκαν στους ερωτηθέντες κατά τη διάρκεια των ετών 2016 και 2017. Από τα αποτελέσματα της έρευνας εξήχθησαν συμπεράσματα σχετικά με τη θερμική άνεση, την ποιότητα αέρα και την οπτική άνεση των νοικοκυριών. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν επεξεργάστηκαν με το λογισμικό IBM SPSS version 23.Από τα αποτελέσματα της έρευνας, εξήχθησαν συμπεράσματα που αφορούν την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος των κατοικιών που μελετήθηκαν και κατ’ επέκταση γενικά συμπεράσματα για τις κατοικίες στην πόλη του Ρεθύμνου. Επίσης, μελετήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, συγκεκριμένα, από ποιους παράγοντες εξαρτάται και επηρεάζεται η ποιότητα του περιβάλλοντος της κατοικίας. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων λοιπόν, δεν αισθάνεται θερμική άνεση στην κατοικία του, αισθάνεται όμως τόσο οπτική άνεση, όσο και ικανοποίηση με την ποιότητα του αέρα στο χώρο τους. Επιπροσθέτως, συμπεράναμε ότι η ποιότητα εξαρτάται από το φύλο, το εισόδημα, την μόνωση της κατοικίας στην οροφή και στην τοιχοποιία, καθώς επίσης και από το είδος του καύσιμου για θέρμανση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά