Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή της τεχνικής του Landfarming σε ρυπασμένα χώματα από diesel στην περιοχή Πουριανός Σταυρός του Πηλίου

Mamakos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E69EB23E-005B-4614-85D9-FA5286EBCAF9
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Μαμάκος, "Εφαρμογή της τεχνικής του Landfarming σε ρυπασμένα χώματα από diesel στην περιοχή Πουριανός Σταυρός του Πηλίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72471
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και εφαρμογή στο πεδίο της τεχνικής landfarming, για την αποκατάσταση ρυπασμένων από diesel προϊόντων εκσκαφής, σε Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας (9η ΜΣΕΠ) στην περιοχή «Πουριανός Σταυρός» Πηλίου.Επιλέχθηκαν περίπου 300 m3 ρυπασμένου χώματος προς αποκατάσταση και η εγκατάσταση του Landfarming χωροθετήθηκε εντός της 9ης ΜΣΕΠ. Η περιοχή χωρίστηκε σε τρείς υποτομείς, όπου εφαρμόστηκαν ισάριθμα διαφορετικά σενάρια βιοεξυγίανσης, για χρονική περίοδο 87 ημερών:• Στην περιοχή «Α», προστέθηκαν θρεπτικά και εφαρμόστηκε πρόγραμμα διαβροχής και αερισμού. • Στην περιοχή «Β» εφαρμόστηκε πρόγραμμα διαβροχής και αερισμού χωρίς την προσθήκη θρεπτικών.• Στην περιοχή «Γ» μετά την αρχική διαμόρφωσή της, εφαρμόστηκε απλή παρακολούθηση της διαδικασίας εξασθένησης του ρύπου (Natural Attenuation), χωρίς να πραγματοποιείται αερισμός, προσθήκη υγρασίας και θρεπτικών.Η μέθοδος για την εξέταση των παραγόντων βιοεξυγίανσης βασίστηκε στο τροποποιημένο πρωτόκολλο δοκιμής της αποτελεσματικότητας των παραγόντων βιοεξυγίανσης που ανέπτυξε η EPA («EPA 40 Code of Federal Regulations, Part 300, Appendix C»). Το πρωτόκολλο δοκιμής επιδιώκει να καθορίσει την ικανότητα ενός προϊόντος να βιοδιασπάσει το πετρέλαιο μέσω της ποσοτικοποίησης των αλλαγών στη σύνθεση του πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τη μικροβιακή δραστηριότητα (μέσω των μικροβιολογικών αναλύσεων – CFUs και MPN προσδιορισμός) και ποσοτικοποιεί την απομάκρυνση των κορεσμένων αλειφατικών υδρογονανθράκων και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) με ανάλυση συγκεκριμένων συστατικών στο GC/MS. Οι μετρούμενες συγκεντρώσεις κανονικοποιούνται ως προς το χοπάνιο για αβιοτικό έλεγχο.Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων, προέκυψε ότι το ποσοστό απομάκρυνσης στην περιοχή «Α» ήταν 75%, στην περιοχή «Β» 72% και στην περιοχή «Γ» 51%.Διαπιστώθηκε συνεπώς, ότι με την προσθήκη θρεπτικών, υγρασίας και αερισμού ή μόνο με την προσθήκη υγρασίας και αερισμού, συνθήκες οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, αυξάνεται σημαντικά ο ρυθμός απομάκρυνσης του ρύπου. Ο δε χρόνος αποκατάστασης του ρυπασμένου εδάφους, είναι συντομότερος στην περίπτωση της προσθήκης θρεπτικών υλικών. Η επιλογή του Natural Attenuation, οδήγησε σε απομάκρυνση σημαντικού ποσοστού του ρύπου, αλλά με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τις άλλες δύο περιοχές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά