Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υλοποίηση συστήματος ασύρματης μεταφοράς ισχύος

Zorbas Sotirios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D9E745E5-3DC4-45E8-B21F-65EA0F8C1739
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σωτήριος Ζορμπάς, "Υλοποίηση συστήματος ασύρματης μεταφοράς ισχύος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72551
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι εφαρμογές της τεχνολογίας ασύρματης μεταφοράς ισχύος εκτείνονται από τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ιατρικής έως τις οικιακές συσκευές. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασύρματης μεταφοράς ισχύος που αποτελείται από τον πομπό της ισχύος, τον δέκτη καθώς και από την γραφική εφαρμογή που αναπτύχθηκε σε Η/Υ. Ο έλεγχος των κύριων παραμέτρων του συστήματος έγινε μέσω της διαμόρφωσης Quasi-Square Wave (QSW) για τον έλεγχο της τάσης και μέσω ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος Direct Digital Synthesis (DDS) για τον έλεγχο της συχνότητας λειτουργίας. Ακόμη, υλοποιήθηκε ενσύρματη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πομπού - Η/Υ και ασύρματη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πομπού και δέκτη. Με αυτό το δίκτυο επικοινωνίας, η γραφική εφαρμογή είναι σε θέση να συλλέγει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα λειτουργίας του πομπού και του δέκτη. Επιπλέον, επιτρέπει στον χρήστη τον έλεγχο όλων των διαθέσιμων λειτουργιών και παραμέτρων των συστημάτων του πομπού και δέκτη. Η καινοτομία της παρούσας εργασίας έγκειται στην ανάπτυξη ενός αλγορίθμου ο οποίος, σε πραγματικό χρόνο, ανιχνεύει τη συχνότητα λειτουργίας όπου το σύστημα συμπεριφέρεται σαν πηγή τάσης. Στο σύστημα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ο μέγιστος δυνατός βαθμός απόδοσης μετρήθηκε στο 70% σε απόσταση 26 mm μεταξύ πομπού-δέκτη και 30% σε απόσταση 108 mm. Τέλος, με το σύστημα που κατασκευάστηκε, πραγματοποιήθηκε η ασύρματη φόρτιση μπαταρίας μολύβδου-οξέος χωρίς τη χρήση επιπλέον κυκλωματικών διατάξεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά