Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωφυσική έρευνα με την μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας στον λόφο Καστέλι της Χώρας Σφακίων, Νομού Χανίων Κρήτης

Triantafyllou Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3480BA61-0D20-4DC8-8058-53B64E2A3CA2
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Τριανταφύλλου, "Γεωφυσική έρευνα με την μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας στον λόφο Καστέλι της Χώρας Σφακίων, Νομού Χανίων Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72949
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η πραγματοποίηση γεωφυσικής έρευνας στο πλαίσιο μελέτης ευστάθειας του πρανούς στο λόφο Καστέλι στη Χώρα Σφακίων. Η γεωφυσική έρευνα πραγματεύεται την συλλογή, την επεξεργασία και την ερμηνεία γεωηλεκτρικών δεδομένων για τον καθορισμό της στρωματογραφίας του πρανούς και την χαρτογράφηση του βραχώδους υποβάθρου χρησιμοποιώντας την μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας. Για την καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων και για την διεξαγωγή μελλοντικών ερευνών δημιουργήθηκαν συνθετικά δεδομένα με σκοπό την μελέτη της αποδοτικότητας διαφορετικών διατάξεων ηλεκτροδίων και μεθόδων αντιστροφής γεωηλεκτρικών δεδομένων για την απεικόνιση βραχωδών υποβάθρων.Για να προσδιοριστεί η βέλτιστη διάταξη ηλεκτροδίων σε συνδυασμό με την καταλληλότερη μέθοδο αντιστροφής έγινε προσομοίωση των μετρήσεων της ηλεκτρικής τομογραφίας με την χρήση του λογισμικού RES2DMOD. Δημιουργήθηκε δισδιάστατο ανομοιογενές γεωηλεκτρικό σώμα υψηλής ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης, το οποίο αντιστοιχεί σε βραχώδες υπόβαθρο. Για αυτό το μοντέλο δημιουργήθηκαν οχτώ συνθετικά δεδομένα με διαφορετικές διατάξεις ηλεκτροδίων. Οι διατάξεις ηλεκτροδίων που μελετήθηκαν είναι η διπόλου-διπόλου, equatorial dipole-dipole, Schlumberger, Wenner (Wenner alpha), Wenner beta, Wenner gamma, πόλου-πόλου και πόλου-διπόλου σε συνδυασμό με τις μεθόδους αντιστροφής smoothness constrained inversion, combined inversion method και Robust inversion. Η επεξεργασία των συνθετικών δεδομένων υπέδειξε ότι τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα αποδίδουν η Wenner beta σε συνδυασμό με την Robust inversion. Η Wenner beta χαρακτηρίζεται από υψηλή διακριτική ικανότητα τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κατακόρυφες μεταβολές της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης με την robust inversion, η οποία παράγει γεωηλεκτρικά μοντέλα με διακριτές επιφάνειες μεταξύ των γεωλογικών σχηματισμών.Η γεωφυσική διασκόπηση πραγματοποιήθηκε με την διάταξη ηλεκτροδίων διπόλου-διπόλου και τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με το λογισμικό αντιστροφής δεδομένων RES2DINV. Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο, το οποίο περιόρισε την γεωφυσική έρευνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ηλεκτρικής τομογραφίας και τον συσχετισμό τους με τον γεωλογικό χάρτη της περιοχής οι υψηλές τιμές της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης αντιστοιχούν στο βραχώδες υπόβαθρο και αποδίδονται σε πλακώδη ασβεστόλιθο και το εδαφικό κάλυμμα αποτελείται από αργιλικό σχιστόλιθο με μέγιστο πάχος 4m. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη ρήγματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά