Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της προσωπικής έκθεσης και δόσης από αιωρούμενα σωματίδια και των πηγών τους στο αστικό περιβάλλον

Spais Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2E4DF377-0EBF-467D-AE7F-0F21E5123AE4
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Σπαής, "Μελέτη της προσωπικής έκθεσης και δόσης από αιωρούμενα σωματίδια και των πηγών τους στο αστικό περιβάλλον", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.73100
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα αποτελούν την πιο πολύπλοκη και ίσως πιο σημαντική κατηγορία ατμοσφαιρικών ρύπων λόγω των πολλαπλών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεών τους στο κλίμα, στη δημόσια υγεία και στη βιωσιμότητα των οικολογικών συστημάτων και των ιστορικών μνημείων. Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη της έκθεσης του ανθρώπου σε αιωρούμενα σωματίδια και την επίδραση τους στην ανθρώπινη υγεία. Ένα πλήθος επιδημιολογικών μελετών έχει καταδείξει ότι τα αιωρούμενα σωματίδια παρουσιάζουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και έχουν συνδεθεί με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα του ανθρώπινου πληθυσμού.Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της προσωπικής έκθεσης ενός φοιτητή του Πολυτεχνείου Κρήτης σε αιωρούμενα σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο έως 10 μm (PM10) καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και τον υπολογισμό της δόσης στο αναπνευστικό σύστημα. Επίσης, γίνεται συσχέτιση μεταξύ των παρατηρούμενων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων και των πηγών τους στα διάφορα μικροπεριβάλλοντα. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν συνεχείς και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με τη χρήση ενός προσωπικού μετρητή έκθεσης, τον οποίο έφερε μαζί του ο φοιτητής. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ,ο φοιτητής ακολουθούσε το καθημερινό του πρόγραμμα, ενώ παράλληλα κρατούσε λεπτομερές ημερολόγιο των δραστηριοτήτων του. Η δειγματοληψία οδήγησε στην καταγραφή της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων για δεκαπέντε ημέρες και στη συνέχεια έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων. Έπειτα, ακολούθησε ο καθορισμός της δόσης και συσσώρευσης των σωματιδίων στο ανθρώπινο αναπνευστικό και γαστρεντερικό σύστημα και στο αίμα, με τη βοήθεια του υπολογιστικού μοντέλου ExDoM, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων του Πολυτεχνείου Κρήτης.Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι ημερήσιες συγκεντρώσεις των σωματιδίων δεν ξεπέρασαν το όριο των 50 μg m-3, που έχει θεσμοθετηθεί από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πολλές φορές, ωστόσο, καταγράφηκαν πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα σε καφετέριες και μπαρ με ενεργούς καπνιστές καθώς και στο σπίτι κατά τη διαδικασία του μαγειρέματος. Υψηλές συγκεντρώσεις σωματιδίων σε συνδυασμό με αυξημένα επίπεδα δραστηριότητας του φοιτητή είχαν ως αποτέλεσμα υψηλή δόση στο αναπνευστικό του σύστημα. Τα σωματίδια αποτέθηκαν, κατά κύριο λόγο, στο ανώτερο τμήμα του αναπνευστικού συστήματος, αν και ένα σημαντικό ποσοστό έφθασε μέχρι και την κυψελιδική περιοχή των πνευμόνων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά