Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραμετροποίηση συστήματος μη επανδρωμένου ηλεκτροκινητήριου ανεμόπτερου σε εφαρμογές τρισδιάστατης αποτύπωσης

Kosmetos Evaggelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/385545C7-B859-4126-932D-2DFC224D76B3
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Κοσμέτος, "Παραμετροποίηση συστήματος μη επανδρωμένου ηλεκτροκινητήριου ανεμόπτερου σε εφαρμογές τρισδιάστατης αποτύπωσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.73333
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η τεχνολογία των μη επανδρωμένων συστημάτων (Unmanned Aerial Systems- UAS) παρουσιάζει ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία χρόνια καθώς αποτελεί μια προσιτή τεχνολογία η οποία έχει εφαρμογή σχεδόν σε κάθε κλάδο της βιομηχανίας. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την παραμετροποίηση ενός μη επανδρωμένου ιπτάμενου οχήματος (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) σταθερής πτέρυγας χαμηλού κόστους, για την λήψη απεικονίσεων με σκοπό την δημιουργία τρισδιάστατων γεωμορφολογικών μοντέλων. Στα πλαίσια της εργασίας καθίσταται εφικτή η σύγκριση της αποτελεσματικότητας του εν λόγω UAV σε σχέση με συστήματα διαφορετικής αρχιτεκτονικής και μεγαλύτερου κόστους.Πρώτο στάδιο της παρούσας μελέτης αποτελεί η παραμετροποίηση του μη επανδρωμένου ιπτάμενου οχήματος σταθερής πτέρυγας μορφής ανεμόπτερου. Η παραμετροποίηση αφορά τόσο την χωροθέτηση του απαιτούμενου ηλεκτρονικού και λοιπού υλικού στο περιορισμένο χώρο της ατράκτου, όσο και στην βελτιστοποίηση των συνδεσμολογιών στον πιλότο χαμηλού κόστους που χρησιμοποιήθηκε για την απρόσκοπτη πτητική συμπεριφορά του αεροσκάφους. Επιπρόσθετα, το παραμετροποιημένο μη επανδρωμένο όχημα περιλαμβάνει σύστημα αυτόματης πλοήγησης, που μπορεί να το καθοδηγήσει σε προκαθορισμένα σημεία αναφοράς μέσω του συστήματος δορυφορικού εντοπισμού (Global Navigation Satellite System: GNSS) και σύστημα απεικόνισης για λήψη φωτογραφιών. Η αυτονομία του παραμετροποιημένου μη επανδρωμένου οχήματος είναι 30 min, με μέγιστο βάρος απογείωσης τα 0,800kg. Με τη βοήθεια της αυτόματης πλοήγησης αλλά και της τηλεκατεύθυνσης, πραγματοποιήθηκαν πτήσεις φωτογραμμετρικής καταγραφής στην περιοχή ενδιαφέροντος. Μετά τη δημιουργία και ερμηνεία των τρισδιάστατων μοντέλων της περιοχής μελέτης, αποδείχτηκε ότι η πλατφόρμα που παραμετροποιήθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις με μεγάλη αποτελεσματικότητα καθώς τα σφάλματα που προέκυψαν από την γεωαναφορά των μοντέλων σε τοπικό σύστημα συντεταγμένων δεν αποκλίνουν σημαντικά από τα σφάλματα των εναέριων μη επανδρωμένων οχημάτων μορφής πολυ-κοπτέρου που χρησιμοποιούνται από το εργαστήριο ως μέσα φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά