Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η συμβολή του AutoCAD στην επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος

Labrou Chrysoula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/661CB38F-157B-4D43-B756-39952A40FA6D
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρυσούλα Λάμπρου, "Η συμβολή του AutoCAD στην επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.73631
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μία προσπάθεια να αναλυθεί εκτενέστερα η λειτουργία του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD της τελευταίας έκδοσης 2018. Ο λόγος για την ανάλυση του προαναφερθέντος λογισμικού είναι διότι πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο πού κάθε μηχανικός πρέπει να γνωρίζει να χειρίζεται ώστε να μπορεί να φέρνει εις πέρας περίπλοκες σχεδιαστικές εφαρμογές που αφορούν το περιβάλλον, να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες του χώρου και να αξιολογεί περιβαλλοντικά σχεδία. Η αξιοποίηση των δεδομένων σχεδιασμού σε ψηφιακή μορφή καθιστά τη συνεργασία και την επικοινωνία των μηχανικών πολύ απλούστερη. Σε ένα κόσμο όπου ο εννοιολογικός σχεδιασμός, η μηχανική και η κατασκευή γίνονται συχνά σε διαφορετικά μέρη ,επιχειρήσεις και γραφεία, το AutoCAD επιτρέπει στους μηχανικούς να επικοινωνούν εύκολα και γρήγορα. Το λογισμικό έχει τεράστιες δυνατότητες και ανταποκρίνεται σε όλους τους τομείς της μηχανικής. Φυσικά λοιπόν , η χρήση του στον τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής έχει εξέχουσα σημασία. Παρατηρούμε ότι διατρέχει καθοριστικό ρόλο σε πάρα πολλές περιβαλλοντικές εφαρμογές, συμβάλλει στη βελτίωση του σχεδιασμού τους και της μετέπειτα παρακολούθησης και πορείας τους. Εκτός από αυτές τις εφαρμογές , το AutoCAD χρησιμοποιείται και για την υλοποίηση σχεδίων πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η εφαρμογή που έλαβε χώρα στη παρούσα εργασία και αφορά την τοπογραφική απεικόνιση του εθνικού Σταδίου Χανίων με χρήση GPS χειρός και περεταίρω σχεδίαση στο AutoCAD. Η εφαρμογή αυτή είχε ως απώτερο σκοπό την εξοικείωση με το πρόγραμμα και την βαθύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά