Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένου διαδικτυακού ΓεωγραφικούΠληροφοριακού Συστήματος με χρήση ανοιχτού λογισμικού και εφαρμογήσε αρχιτεκτονικές κινητών υπολογιστικών συστημάτων

Petrakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A66B2E60-1AF0-4A9F-B27F-2ACD62CDA13E
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Πετράκης, "Ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένου διαδικτυακού Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος με χρήση ανοιχτού λογισμικού και εφαρμογή σε αρχιτεκτονικές κινητών υπολογιστικών συστημάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτη https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.73731
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εξάπλωση του Ελεύθερου Λογισμικού και του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σε συνδυασμό με την διάδοση της χρήσης των γεωχωρικών εφαρμογών οδήγησε στην υλοποίηση λογισμικών και προτύπων διαλειτουργικότητας ανοιχτού κώδικα με σκοπό την αποδοτική και ασφαλή ανταλλαγή γεωχωρικής πληροφορίας μέσω του διαδικτύου. Με την πάροδο του χρόνου και την συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για τη δημιουργία κυβερνητικών Υποδομών Γεωγραφικών Πληροφοριών (SDI) αναπτύχθηκαν πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα με σκοπό την υλοποίηση ισχυρών γεωχωρικών εφαρμογών με βάση τις πλατφόρμες αυτές. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκε μια Υποδομή Γεωγραφικών Πληροφοριών (SDI) βασισμένη στην πλατφόρμα GeoNode, στα πρότυπα του οργανισμού OGC καθώς και σε άλλα λογισμικά ανοιχτού κώδικα, με σκοπό να αποτελέσει μία ολοκληρωμένη Υποδομή Γεωγραφικών Πληροφοριών για την περιοχή της Κρήτης.Η υποδομή ονομάστηκε Crete – GIS και αναπτύχθηκε έτσι ώστε να αποτελέσει ένα επεκτάσιμο, ευέλικτο και εύχρηστο σύστημα γεωχωρικού προσανατολισμού για τους πολίτες και τους κυβερνητικούς φορείς. Συνδυάζει υπηρεσίες καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων και διαδικτυακής χαρτογράφησης ενώ προσφέρει δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διερεύνηση του προβλήματος της επεκτασιμότητας του συστήματος, αναπτύχθηκαν δύο επιπλέον εφαρμογές οιοποίες ενσωματώθηκαν στο σύστημα και ονομάστηκαν e – Urban και e – Road back-end. Το e –Urban έχει ως σκοπό την αυτοματοποίηση χρονοβόρων καθημερινών διαδικασιών που σχετίζονται με την αναζήτηση πληροφοριών πολεοδομικής και χωροταξικής φύσεως ενώ το e – Road back-endαποτελεί το οπίσθιο σύστημα της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου e – Road και έχει ως στόχο την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φορέων για τις προβληματικές περιοχές του οδικού δικτύου της Κρήτης που αναφέρουν μέσω της εφαρμογής e – Road οι πολίτες. Τέλος διερευνήθηκε η δυνατότητα της αυτοματοποιημένης εισαγωγής δορυφορικών δεδομένων του προγράμματος Sentinel της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, στο σύστημα Crete – GIS με αποτέλεσμα τηδημιουργία του λογισμικού Sentinel – Engine το οποίο αν και βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, διενεργεί τις διαδικασίες της αναζήτησης, λήψης, επεξεργασίας, και εισαγωγής νέων δορυφορικών δεδομένων στο σύστημα Crete – GIS. Η Υποδομή Γεωγραφικών πληροφοριών που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, ανταποκρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στοναρχικό στόχο που είχε τεθεί, αποτελώντας ένα αξιόπιστο και πολύπλευρο σύστημα. Για την υλοποίησή του σε περιβάλλον ανάπτυξης καθώς και σε περιβάλλον παραγωγής χρησιμοποιήθηκε το λειτουργικό σύστημα Ubuntu GNU/Linux.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά