Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία συνθετκών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την περιοχή του βορείου Ιονίου Πελάγους

Kapaktsi Paraskevi-Alexandra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EA920916-F0ED-4495-BA5B-4EF7EA946F29
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παρασκευή-Αλεξάνδρα Καπακτσή, "Επεξεργασία συνθετκών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την περιοχή του βορείου Ιονίου Πελάγους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.73995
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας σχετίζεται με την επεξεργασία των συνθετικών σεισμικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την περιοχή του Β. Ιονίου πελάγους. Προκειμένου να δημιουργηθούν συνθετικά σεισμικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκε αλγόριθμος προσομοίωσης διάδοσης σεισμικών κυμάτων.Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να σχεδιασθεί το πείραμα σεισμικής ανάκλασης στη συγκεκριμένη περιοχή δημιουργήθηκαν συνθετικά δεδομένα από λογισμικό σε περιβάλλον της Matlab. Τα δεδομένα, τα οποία προκύπτουν από αυτή την διαδικασία είναι ταξινομημένα σε διάταξη κοινής πηγής. Στο επόμενο στάδιο τα συνθετικά δεδομένα κοινής πηγής ταξινομούνται σε δεδομένα κοινού ενδιάμεσου σημείου (CMP) και ακολουθεί η διαδικασία της δυναμικής διόρθωσης (NMO). Ο κύριος σκοπός της είναι η αφαίρεση χρόνου από τον χρόνο διαδρομής των ανακλώμενων κυμάτων, ο οποίος στην ουσία είναι ίσος με την κανονική χρονική απόκλιση. Πιο συγκεκριμένα με αυτή την διαδικασία απαλλάσσεται το ανακλώμενο κύμα από τον επιπλέον χρόνο που αυτό χρειάζεται για να διαδοθεί, καθώς η απόσταση πηγής - υδροφώνου αλλάζει συνεχώς.Στη συνέχεια, ακολουθεί η διαδικασία της σεισμικής υπέρθεσης. Κατά την διάρκεια αυτού του σταδίου αθροίζονται όλα τα σεισμογράμματα της διάταξης του κοινού ενδιάμεσου σημείου (CMP). Αυτή η διαδικασία της άθροισης έχει ως αποτέλεσμα να ενισχυθούν τα πλάτη των ανακλώμενων κυμάτων, όπως επίσης να ενισχυθεί το σήμα των σεισμικών ανακλάσεων και να μειωθεί ο τυχαίος θόρυβος.Το επόμενο στάδιο της επεξεργασίας των δεδομένων επικεντρώνεται στην διαδικασία της σεισμικής χωροθέτησης. Με αυτή την διαδικασία εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο η ανακατασκευή των ανακλαστήρων, καθώς και η σωστή τοποθέτησή τους.Στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας πραγματοποιήθηκε η χωροθέτηση κατά Kirchhoff σε δεδομένα κοινής πηγής πριν την υπέρθεση. Στο πρώτο μέρος της διεργασίας χωροθετήθηκαν τα δεδομένα κοινής πηγής για κάθε πηγή ξεχωριστά και στη συνέχεια έπρεπε να αθροιστούν τα χωροθετημένα δεδομένα από όλες τις πηγές προκειμένου να οδηγήσουν στην διαμόρφωση της χωροθετημένης σεισμικής τομής. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία δημιουργήθηκε ο κατάλληλος αλγόριθμος στο περιβάλλον της Matlab. Αυτό που προκύπτει τελικά είναι οι χωροθετημένες τομές με την μέθοδο επεξεργασίας της χωροθέτησης κατά Kirchhoff.Έπειτα από όλη αυτή την επεξεργασία που ακολουθήθηκε πρόεκυψαν κάποια συμπεράσματα για την περιοχή του ενδιαφέροντος. Το κύριο συμπέρασμα είναι πως η σεισμική τομή της χωροθέτησης αναδεικνύει με καλύτερο τρόπο τους κύριους ανακλαστήρες του μοντέλου σε σχέση με τη σεισμική τομή της υπέρθεσης, στην οποία εμφανίζονται αρκετές πολλαπλές ανακλάσεις. Επιπλέον, προκύπτει ότι η μέθοδος χωροθέτησης κατά Kirchhoff πριν από την υπέρθεση αποτελεί την πλέον κατάλληλη μέθοδο για την ανάδειξη των κύριων ανακλαστήρων. Τέλος, παρουσιάζονται διάφορες προτάσεις για την περαιτέρω μελέτη και επεξεργασία του μοντέλου με σκοπό την καλύτερη και πιο λεπτομερή ανάλυση της περιοχής μελέτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά