Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση-εκτίμηση του εργασιακού κινδύνου σε ορυχείο παραγωγής κίσσηρις

Arfara Maria-Aigli

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C5699831-3738-4DB6-BAB0-3F5435762BA2
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία-Αίγλη Αρφάρα, "Ανάλυση-εκτίμηση του εργασιακού κινδύνου σε ορυχείο παραγωγής κίσσηρις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.74113
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας και προόδου για κάθε σύγχρονη κοινωνία.Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει έναν πρακτικό οδηγό για την ανάλυση και εκτίμηση του εργασιακού κινδύνου σε υπαίθριες και υπόγειες εκμεταλλεύσεις, καθώς και σε όλα τα βοηθητικά τμήματά τους. Η εργασία αποτελείται από οχτώ κεφάλαια και ένα παράρτημα που περιέχει το έντυπο με τους πίνακες του οδηγού που αναπτύχθηκε. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και αναφορά στην ελληνική πραγματικότητα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η γενική μεθοδολογία ανάλυσης του κινδύνου, καθώς και οι βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η ανάπτυξη του πρακτικού οδηγού και δίνονται αναλυτικά τα βήματα για την εφαρμογή του, σε μορφή οδηγιών. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της εταιρίας και περιγραφή των τμημάτων της, όπου θα γίνει η εφαρμογή του οδηγού (ορυχείο κίσσηρις), ενώ στο κεφάλαιο 5 υλοποιείται η εφαρμογή της μεθοδολογίας στο ορυχείο που επιλέχθηκε. Στο έκτο κεφάλαιο προτείνονται τα μέτρα για την εξάλειψη του κινδύνου και στο έβδομο γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης-εκτίμησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μεθοδολογία που υιοθετεί ο οδηγός που αναπτύχθηκε καλύπτει τις ανάγκες των μεταλλευτικών-λατομικών επιχειρήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μεμονωμένα για κάθε τμήμα ή θέση εργασίας είτε συνολικά για όλο το λατομείο, δίνει τη δυνατότητα του επανελέγχου χωρίς να χρειαστεί να γίνει όλη η διαδικασία από την αρχή και είναι απλή στην εφαρμογή της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά