Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιθεώρηση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση κατάλληλα εξοπλισμένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV)

Zormpas Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CF4D9B3A-4FC3-44F4-A562-41D6A0BD47B5
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Ζορμπάς, "Επιθεώρηση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση κατάλληλα εξοπλισμένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.74136
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η επιθεώρηση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μία από πολλέςεφαρμογές των μη-επανδρωμένων αεροσκαφών. Η παρούσα εργασία εξετάζει τηναποτελεσματικότητα της χρήσης βασικών μεθόδων επεξεργασίας εικόνας, τηνεύρεση των περιορισμών τους σε γλώσσα Matlab και τη συναρμολόγηση ενός μη-επανδρωμένου αεροσκάφους. Προτείνονται δύο μεθοδολογίες, οι οποίες έχουν ωςκοινά χαρακτηριστικά τη μετατροπή εικόνας σε grayscale, ανίχνευση ακμών μεLaplacian of Gaussian, εφαρμογή του Μετασχηματισμού Hough και δημιουργίαπεριοχής ενδιαφέροντος γύρω από κάθε εντοπισμένο καλώδιο. Η πρώτη εξάγει τιςπεριοχές από την εικόνα, αφού πρώτα γίνει επεξεργασία ενός αριθμού αρχικώνεικόνων για την επιτυχή ανίχνευση των καλωδίων. Η δεύτερη μεθοδολογίαεστιάζεται στο κεντρικό μέρος της εικόνας, χωρίζοντας το σε τρία τμήματα(επιμέρους περιοχές ενδιαφέροντος) χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί εντοπισμόςτων καλωδίων. Στη περίπτωση ύπαρξης βλάβης (κομμένο καλώδιο), οιμεθοδολογίες αξιοποιούν χαρακτηριστικά των γραμμών, όπως η συνέχεια τους, ηομοιότητα και η σταθερή μεταξύ τους απόσταση για τη διάκριση τους από άλλεςδομές που εμφανίζονται στην εικόνα, αναγνωρίζοντας την απουσία καλωδίου

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά