Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Characterization and evaluation of fly and bottom ashes from combustion of residues from vineyards and processing industry

Vamvouka Despoina, Trikouvertis Georgios-Marios, Pentari Despoina, Alevizos Georgios, Stratakis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0080887C-151D-454B-BFC8-37FDC38AF1E0
Έτος 2017
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά D. Vamvuka, M. Trikouvertis, D. Pentari, G. Alevizosn and A. Stratakis, "Characterization and evaluation of fly and bottom ashes from combustion of residues from vineyards and processing industry," J. Energy Inst., vol. 90, no. 4, pp. 574-587, Aug. 2017. doi: 10.1016/j.joei.2016.05.004 https://doi.org/10.1016/j.joei.2016.05.004
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In view of the abundance of residues from vineyards and processing industry in Mediterranean countries and their importance for local energy production, fly and bottom ashes from lab-scale fluidized bed experiments were evaluated as a function of operational parameters, in terms of system performance, environmental impact and potential uses. Ashes of raw fuels and their blends were characterized by physical, chemical, mineralogical and thermal analyses. Under the fluidized bed conditions of the tests, no slagging/fouling occurred and fly ashes were rich in Ca, K, P and Sr minerals. Combustion temperature and residence time governed the fate of major ash elements in the system, whereas fuel loading influenced trace element partitioning to a greater extent. Fly or bottom ashes could be used as secondary building materials, or for road construction. Grape husks fly ash could be used as a soil ameliorant. The environmental impact of these ashes upon land recycling or management strategies is expected to be low.

Υπηρεσίες

Στατιστικά